Stillingen ved te-tid For rundt 35 år siden tok Shahbaz Tariq og to kamerater med seg cricketutstyr til Norge, og slik kom verdens nest største idrett hit. Nå er Norge et av de mest lovende landene i Europa. Stemningen er ikke akkurat elektrisk, men noen få tilskuere har tatt turen til Ekebergsletta i Oslo for å se andredivisjonskampen mellom Søndre Nordstrand CK og United CK. Shahbaz Tariq skulle egentlig ha dømt kampen, men har overlatt oppgaven til andre. I stedet har han tatt turen for å forklare hva cricket er. Shahbaz Tariq er en av cricketpionerene i Norge. Han har vært aktiv siden tidlig på 70tallet, og en av pådriverne for å bygge opp sporten her i landet. Han var lagkaptein på Sentrum CK, som utviklet seg til å bli et av de beste lagene i Skandinavia, og etter at han ga seg som spiller i 1992, har han vært aktiv som styreleder i samarbeidsutvalget for cricket. For tiden er han styreleder og trener i Friends CK, og han underviser også kommende cric- ketdommere. Selv ble han autorisert som dommer i 1986. 13. mai 2007 kommer for alltid til stå som en milepæl i livet hans. Da vedtok Norges Idrettsforbund å oppta cricketforbundet som et eget særforbund. – Vi var mange som ble glade, men jeg ble gladest av alle. Det får ingen lov å protestere på! Cricket er en gammel sport, som hadde en voldsom utvikling på 1600- og 1700-tallet. Det var en overklasseaktivitet, som gjerne ble kombinert med piknikk på landet. Fruene konverserte og stelte med maten, mens herrene spilte cricket. Kampene var tradisjonelt lange, med pauser ved lunsj og te-tid. Derfra kommer uttrykket «scoreboard at tea-time», eller på norsk: Stillingen ved te-tid. Fortsatt spiller ti testnasjoner såkalte testkamper over fem dager, men i internasjonale turneringer spilles det endagskamper. De er mer intense og spennende. Norge har rundt 4500 medlemmer i criketforbundet, og 600 av dem er aktive spillere som fordeler seg på lag i tre divisjoner. I fjor vant Norge B-EM og rykket opp i A-gruppa. – Vi har hatt en god utvikling, men vi står overfor mange utfordringer. Vi må få flere baner med bedre fasiliteter, og mulighet til innendørstrening om vinteren. Vi trenger sponsorer og samarbeidspartnere, og her håper jeg opptaket i idrettsforbundet kommer til å spille en positiv rolle. – Vi må også bli kvitt myten om at dette er en «innvandreridrett». Cricket er morsomt og spennende for alle! sier Shahbaz Tariq. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: ERIK M. SUNDT Shabaz Tariq Alder: 58 Yrke: Personalkonsulent i Kollektivtransportproduksjon AS Sivilstatus: Gift, to barn Fritid: Cricketpioner i Norge. Styreleder og trener i Friends CK, dommer, dommerutvikler og med i klagenemnda norsk cricket. JOBBLIV Fagbladet 9/2007 > 71 fbaargang2007 fbseksjonHEL