TEMA FØRTIDSPENSJON PENSJONERIENDRING •Folketrygdeneralleredeendret,ognåstarterdebattenforalvoromtidligpensjonenAFP. • Den gir mulighet for å gå av fra fylte 62 år. Regjeringen ønsker endringer for at AFP skal passe inn i den nye Folketrygden. • Fagbevegelsen murrer og ønsker at framtidas 62-åringer skal få en like god AFP som dagens 62-åringer. NÅR JEG BLIR 62... Werna Steffensen ønsker å jobbe etter at hun fyller 62 år. Men hun er villig til å streike for å beholde en like god AFP-ordning som i dag. Tekst: EVEN TØMTE og FRODE RØNNING Foto: JUNE WITZØE 8 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR