– Etikken må på dagsorden Leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad, mener at tilsynsmyndighetene har gjort en god jobb i forbindelse med Ali Farah-saken. – Vår rolle nå er å bidra til å sette etikken på dagsorden, sier hun. Tekst: SANDRA LILLEBØ    Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN Oslo, august 2007: En mann blir slått i svime, og ligger utslått på bakken da ambulansepersonalet kommer. Mannen er åpenbart omtåket, og urinerer på seg selv, ambulansepersonalet og ambulansen. Ambulansesjåførene bestemmer seg for Tung belastning Det som i mediene kalles Ali Farahsaken, oppleves som en tung belastning for Oslos ambulansearbeidere. Mange har gitt uttrykk for at de føler seg stigmatisert, og at de ikke lenger har tillit – eller de føler seg stemplet som rasister. Leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad, sier til Fagbladet at det aller viktigste nå er å sette yrkesetikken på dagsorden. – Det har vært for lite fokus på holdninger. Ambulansearbeiderne gjør stort sett en – Jeg oppfatter at tilsynsmyndighetene har gjort en grundig jobb i denne saken. Nå kan vi bidra ved å være med på å sette etikken på dagsorden, sier seksjonslederen. – Åpenbart mangelfull helsehjelp Hans Martin Aase er leder av faggruppa for ambulansesjåfører i Fagforbundet. Han sier at Helsetilsynets rapport åpenbart viser at det er blitt ytt mangelfull hjelp. – Det tar vi avstand fra og beklager. Det samme gjelder språket som ble brukt overfor pasienten og pårørende. Aase sier det er vanskelig å si noe om hvem som har det endelige ansvaret, men understreker at man som helsepersonell alltid har et personlig ansvar. Han påpeker imidlertid at det også er snakk om et systemansvar. Også rapporten fra Helsetilsynet ikke å ta ham med til sykehuset. Til slutt tar de pårørende ham med seg i en drosje. På sykehuset får mannen påvist hjerneblødning. I skrivende stund er det fortsatt usikkert om han vil få noen langvarige skader etter episoden. Kjellfrid Blakstad I sin rapport som kom i slutten av august, konkluderte Helsetilsynet med at de to ambulansesjåførene hadde hatt en diskriminerende oppførsel – med det som kunne oppfattes som rasistiske overtoner. De brøt også retningslinjene ved å la være å ta med seg en person som hadde behov for hjelp. Også ledelsen ved Ullevål har måttet tåle sterk kritikk. strålende innsats, men yrkesetikk, eller god folkeskikk, må i større grad bli et tema på hver enkelt arbeidsplass. Som helsearbeidere skal vi ha respekt for alle brukere. Det er vi nødt til hvis vi skal få tillit i befolkningen, uttaler hun. Blakstad foreslår samtalegrupper med tenkte etiske dilemma som et tiltak. 14 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR