AKTUELT FRP-trygd skrur klokka tilbake Frps forslag om ny barnetrygd svekker barnehagene og sender kvinnene hjem til privat omsorg for barn og eldre, mener leder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Frps forslag om en ny supertrygd for barn vekker sterke reaksjoner. Forslaget går ut på å samle alle offentlige kroner som i dag brukes på barnetrygd og barnehage i en ny trygd som går direkte til foreldrene. Ifølge beregninger fra Finansdepartementet vil denne bli på minst 7500 kroner per barn. Til gjengjeld skal foreldre betale alle kostnadene ved en barnehageplass. Lønnsomt å være hjemme Regjeringspartiene mener at barnehagene vil koste 10.000 kroner i måneden, og at ti tusener, kanskje over 100.000 lavlønte vil finne det mer lønnsomt å være hjemme enn å jobbe. Ifølge finansminister Kristin Halvorsen vil en familie med to barn få 200.000 kroner med den foreslåtte supertrygden, noe som vil få dramatiske følger for vel- TILBAKESKRITT: Frp-trygd sender lavlønte kvinner tilbake til kjøkkenbenken hun mener har virket uheldig for dem som trenger barnehagen mest. Rammer innvandrerbarn – Forslaget vil føre til at flere foreldre, og særlig innvandrerforeldre, vil la være å sende barna i barnehage. Dette vil gi økte språkproblemer, tror Henriksen Aas. – Frps forslag vil også svekke barnehagenes nye rolle som en frivillig del av utdanningsløpet, der barnehagebarn som har lyst til å lære å lese når nysgjerrigheten er på topp, skal få lov til det. Frps utspill snur dette på hodet. – Vi mener det er viktig at flere får mulighet til utdanning og bli samfunnsaktører, sier Mette Henriksen Aas. Tekst: MONICA SCHANCHE ferdstilbudet dersom lavlønte velger å være hjemme. – Frps utspill sender lavlønte kvinner tilbake til kjøkkenbenken. Dette vil rasere både barnehagene og eldreomsorgen, mener Mette Henriksen Aas. Tilbakeskritt – Er dette måten partiet vil løse problemene i eldreomsorgen på – ved å la kvinnene være hjemme og stelle både barn og de gamle? Da er vi tilbake til 1950–60-tallet. Forslaget vil ikke løse landets behov for arbeidskraft på dette viktige området, sier Mette Henriksen Aas til Fagbladet. Hun syns utspillet minner om innføring av kontantstøtten, som KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Kommunene må anstrenge seg • De ansatte savner kompetanseheving og utviklingsmulighe- Daglig leder Even Bolstad i Human Resource Norge tror at kommunene fortsatt kommer til    ter. å slite i kampen om arbeidskraft. – Kommunene må rekruttere ledere som klarer å tiltrekke seg, og ikke minst beholde medarbeidere, sier Bolstad til Mandag Morgen. Selv om KS-undersøkelsen viser at kommunen kan være et trivelig sted å jobbe, viser den også at det fortsatt er ting å ta tak i: • Ansatte på sykehjem og i samferdselssektoren er på langt nær like tilfreds som ansatte i barnehager. • Lønnen er lav, selv om den oppleves som rettferdig. • Selv om kommuneansatte er fornøyd med kollegaer og nærmeste sjef, er de mindre fornøyd med toppledelsen. Fagbladet 9/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKIR