Distribuert med Fagbladet Korleis skapar me ein kulturbarnehage? et me ønskjer at barna våre skal    Ole Brum, lære?    Ola Tveiten eller Barbie, kor hentar barna opp- levingar frå? PiRion-kurs Om kurset Kulturavisa Pirion tilbyr kurs i kulturformidling for tilsette i barnehage og småskule og elles andre som arbeider med små barn. Kurset skal vere med å bevisstgjera dei vaksne på kva kultur ein ønskjer å formidle og syne korleis den lokale kulturen og historia er eit godt grunnlag for dette. Samstundes blir det praktiske øvingar som dei vaksne kan ta med seg i sitt vidare arbeid. Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 timar. Om Pirion Stiftinga Pirion gir ut kulturavisa Pirion fire gonger i året. Me bidreg og fast til Fagbladet, seksjon kyrkje, kultur og oppvekst, åtte gonger årleg. Pirionkursa er eit tilbod me har til alle, heilt uavhengig av abonnement. Om kurshaldarane Kurshaldarane våre har brei erfaring frå folkemusikk, forteljarstudium, kulturskule og kulturliv generelt. Kontakt: Vil du tinga kurs eller få meir informasjon, ta kontakt med Astrid Eidhammer Hjelmeland: tlf:52790484/97194788 (måndag og tysdag mellom 9 og 15) epost: pirion@norsk-plan.no d Kva kultur er Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Heng det på veggen. Ro, ro til fiskeskjer Ro, ro til fiskeskjer mange fiskar får vi der: Ein til far og ein til mor ein til søster og ein til bror Og to til den som fisken drog og det var vesle .......... Ro, ro til fiskeskjer kva slags fiskar får vi der? Laksen feit og flyndra brei torsken grå og silda små og ålen stor og lang som så og ålen stor og lang som så som kan nyttast til denne aktiviteten. Heftet kan lastast ned på www.fiskeridir.no eller bestillast hjå Fiskeridirektoratet på e-postadr.: info@fiskeridir.no eller på tlf.nr 55 23 80 78. Matlaging Born likar godt å vera med og laga mat. De kan handla inn sjømat, anten det er fiskebollar, fiskepinnar, reker, krabbe eller fersk fisk. Det viktigaste er at borna får ta del i matlaginga og lærer at fisk smakar godt. På desse nettsidene kan du finna gode fiskeoppskrifter til born: www.godfisk.no (Eksportutvalet for fisk) Eksperiment Under feltarbeid på http://www.gyldendal.no/naturfag finn du nokre eksperiment du kan gjera når du er i strandkanten, men pass på at alle dyra som skal vera med, er uskadde både før og etter eksperimentet! PiRion www.pirion.no PIRION ER STØTTA AV NORSK KULTURRÅD, FAGFORBUNDET OG LNK PIRION 05/2007, 8. årgangen – ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Adresse: Pirion, Næringsbedet i Vatlandsvåg, 4235HebnesTlf:52790482,faks52790481.Heimeside:www.pirion.no Ansvarlegredaktør:ToyniTobekk,mobil98221410Redaksjon:AstridEidhammerHjelmeland,tlf52790484 E-post:pirion@norsk-plan.no Formgjeving: Salikat Design fbaargang2007 fbseksjonKIR