SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Kritiseres Huseiernes Landsforbund får hard kritikk fra ordførere for feilinformasjon i sin klampanje mot den kommunale eiendomsskatten. 29 > HMS-portal Nettportalen www.aktivhms.no har omfattende informasjon om helse, miljø og sikkerhet for mange bransjer. Alt kan tilpasses og brukes i lokalt HMS-arbeid. 30 > Miljøsatsing Det er helt nødvendig at kommunene tar sin del av ansvaret hvis klimaforpliktelsene skal innfris, mener fokusforfatteren. 36 > Illustrasjonsfoto: Scanpix Seniorer redd for data En av fem NAV-medarbeidere har liten eller ingen tiltro til at de vil få den opplæringen de trenger. Mange eldre arbeidstakere i NAV gruer seg til nye it-systemer. Fairtrade vokser i kommunene Konseptet med Fairtrade-kommuner vokser. Nylig arrangerte Sauda kommune, Fairtrade Max Havelaar og Stiftelsen Idébanken landets første fairtrade-konferanse. Blant innlederne var Anne Margareth Fagertun Stenhammer, statssekretær i Utenriksdepartementet og Terje Kalheim fra internasjonal avdeling i LO. Sauda fikk status som landets første fairtrade-kommune i august 2006. Siden har Lier, Asker og Stavanger fulgt etter. Mer enn 30 andre kommuner er på vei. Fairtradekommuner forplikter seg til å kjøpe Fairtrade-varer og få bedrifter og innbyggere til å gjøre det samme. Fairtrade står for «rettferdige varer». Salg av disse varene skal sikre produsenter i fattige land en anstendig minstepris for sine produkter.    VeV SENIORER: Halvparten av de ansatte i trygdeetaten i Oppland er over 55 år. Undersøkelsen fra NAV-bladet Memu viser også at to av tre forventer bedre muligheter til faglig utvikling i NAV. Varsku her Så mange som halvparten av de ansatte i trygdeetaten i Oppland er over 55 år. Nå roper de ansatte et varsku, de er redd etaten vil bli tappet for arbeidskraft. De ansatte bekrefter at data er et vesentlig punkt. Dersom de føler at de mislykkes der, vurderer mange å takke for seg. ansvarlige fått ansvaret for opplæringen av medarbeiderne, på toppen av alle andre oppgaver, ifølge tidsskriftet Arbeidsmiljø. Tips ved opplæring Edin Farstad ved Høgskolen i Bodø har arbeidet spesielt med IKT-opplæring for seniorer i arbeidslivet. Her er hennes tips: Et viktig mål er å gi deltakerne større selvtillit til å forstå og spørre. Myter om at seniorer ikke kan lære IKT må avkreftes. Instruktøren må ha respekt. Individuell kartlegging av ferdigheter og opplæringsbehov er nødvendig før instruksjon av den enkelte. Ikke tradisjonell klasseromsundervisning, men praktisk opplæring knyttet tettest mulig opp til deltakernes daglige arbeidsoppgaver. Tid til å trene IKT-ferdigheter også etter at kurset er over. Instruktører som har tid til å hjelpe hver enkelt i hverdagen på jobb. Mange steder har den data- Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 9/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKON