AKTUELT Skviser datagiganter Mest nyskapning i det offentlige 82 prosent av virksomhetene i det offentlige og 70 prosent i det private har jobbet med fornyelse eller effektivisering det siste året, viser en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Ledere i 2040 private og 500 offentlige virksomheter er spurt. I tillegg viser undersøkelsen at det offentlige samarbeider mer med forskningsmiljøer i sine fornyelsesprosjekter enn hva det private gjør. 51 prosent av virksomhetene i offentlig sektor svarer bekreftende på dette, mot 28 prosent i privat sektor.    VeV Vurderer minstesatser Etter at Sivilombudsmannen i juni stilte seg kritisk til kommunenes praktisering av statens veiledende retningslinjer for utmåling av sosialhjelp, vurderer regjeringen nå å innføre minstesats for økonomisk sosialhjelp. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil evaluere erfaringene med dagens veiledende retningslinjer, og å sende et eventuelt lovforslag på høring neste vår.    KES Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er åpnet i Drammen og Tromsø. Et av målene er å gjøre offentlig sektor uavhengig av kommersielle leverandører. – Prinsippet om fri programvare i seg selv er et prinsipp det er verdt å stå opp for. Åpenhet, samarbeid og deling av kunnskap er verdier vi ønsker det norske samfunnet skal være preget av, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Fri programvare er programvare som gir brukerne tilgang til å lese kildekoden, og rett til å endre eller videreutvikle programvaren. Flere må skifte programmer – Dette er en merkedag for alle som ønsker en leverandøruavhengig offentlig sektor. Kompetansesenteret skal være markedsføringsorganet for fri programvare i Norge og medvirke til at flere tar denne programvaren i bruk, sa Grande Røys ved lanseringen av senteret. NYTT SENTER: Prinsippet om fri programvare er et prinsipp det er verdt å stå opp for, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Kompetansebarrieren Kompetanse er identifisert som den største barrieren for at offentlige virksomheter skal ta i bruk fri programvare. Målet til det nye kompetansesenteret er økt kompetanse og mer bruk av fri programvare i kommunal og statlig sektor. Senteret vil stimulere til økt konkurranse i programvarenæringen og arbeide med aktører fra næringslivet, universitet, høgskoler, FOU-miljø og offentlig sektor. Bak senteret står Buskerud fylkeskommune, Rådet for drammensregionen, Høgskolen i Buskerud, Troms fylkeskommune, KS og IKT-Norge. Statlig satsing I statsbudsjettet for i år ble det lovet ti millioner kroner til arbeidet med åpne standarder og fri programvare. Tilsagn om driftsmidler fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet har gjort det mulig å etablere kompetansesenteret. Senteret får to millioner fra Grande Røys’ departement og 750.000 kroner fra Kunnskapsdepartementet. Foretrekker fri programvare – Vi skal også vurdere å innføre en preferansepolitikk for fri programvare i offentlig sektor, sier hun. Det betyr i så fall at fri programvare skal foretrekkes framfor rettighetsbeskyttet programvare hvis visse kriterier er oppfylt. Det kan få betydning for leverandører til offentlig sektor, som er en svært stor innkjøpergruppe. Tekst: VEGARD VELLE Utfordrer forlagene Vest-Agder fylkeskommune er i ferd med å legge ut læremateriell i naturfag og norsk for videregående skole på internett – fritt tilgjengelig for den som vil bruke det. – Dette er kontroversielt, og meget spennende, sier Kari Brunvatne Kleivset, it-rådgiver i fylkeskommunen, til Fædrelandsvennen. Nettpubliseringen er kontroversiell fordi den berører opphavsrett og forlagenes inntekter.    VeV Varsler pasientene via sms Ullevål universitetssykehus sliter med pasienter som ikke møter opp til timene sine. Tekstmeldinger skal bedre punktligheten. – Antakelig er det bare glemsel som gjør at folk ikke dukker opp. Dette er dumt, både for pasienten og for sykehuset, som vanskelig får brukt timen på kort varsel. Vi håper tekstmeldinger vil bidra til at folk husker å komme eller gir beskjed hvis de ikke kan, sier Vibeke Schou Jensen, leder for seksjon helsefag ved Ullevål. – Vi har brukt mye tid på å utvikle systemet, slik at man ikke avslører sensitiv pasientinformasjon. Man vil fortsatt få brev i posten, og det er viktig at man gir beskjed dersom man får sms-meldinger man ikke er kjent med, sier Schou Jensen, til Aften.    VeV 28 > Fagbladet 9/2007 Foto: Thomas Bjørnflaten Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON