30 > Fagbladet 9/2007 Omfattende HMS- HMS-rådgiver i Larvik, Kai Gustavsen, står bak en omfattende nettportal med systematisert HMS-informasjon. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Nettportalen www.aktivhms.no ble etablert i 2004, og har over to tusen treff daglig. Her vil du kunne finne utfyllende informasjon om helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen svært mange bransjer og fagfelt i både privat og offentlig sektor. Du vil også kunne finne dokumentasjon og sjekklister som kan brukes praktisk i virksomhetenes eget HMS-arbeid. Portalen tar deg videre til forskjellige spesialiserte sider, for eksempel finner du miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg og barnehager, med praktiske verktøy ved nybygging og ombygging som skal sikre deltakelse og medvirkning i byggeprosjek- tet. En egen side for miljøorientert drift og vedlikehold, med støtteverktøy som teknisk personale kan bruke sammen med ledere, er også under utarbeiding. – Hjelpe hverandre Initiativtaker til hele nettportalen er yrkeshygieniker og HMS-rådgiver i Larvik kommune, Kai Gustavsen. Larvik kommune eier nettstedet, men resultatet er et samarbeid mellom flere parter, blant andre Kompetanseutviklings-programmet (KUP), KLPSkadeforsikring, Husbanken, Sintef, Kommunal Kompetanse, Miljømerket Svanen og Miljøfyrtårn. Gustavsen har hovedansvaret for å drifte portalen, men intensjonen er at det skal være interaktivt. Samarbeidspartnere og brukere som er involvert i utvikling av prosjekter og aktivt HMS-arbeid, skal også kunne bidra med innspill og oppdateringer. Meningen er at dette skal være en aktiv portal der ansatte i både offentlig og privat sektor skal kunne hente og utveksle informasjon og kunnskap om praktisk HMS. – Poenget med en slik portal er å bidra til å samle informasjon og erfaringer, slik at vi kan lære gjennom å systematisere kunnskap vi har fått fbaargang2007 fbseksjonKON