Holder tritt med endrin 32 > Fagbladet 9/2007 – Omorganiseringene i offentlig sektor krever oppgradering av de ansattes kompetanse, mener Gerd Eva Volden. Tekst: HEGE RAMSON Foto: BENTE BJERCKE Over tretti vitebegjærlige offentlig ansatte har benket seg til sin første av dette halvårets tre samlinger i videreutdanning i offentlig saksbehandling. Fagforbundets medlemmer har gitt overveldende respons på undervisningstilbudet, så forbundet har lest utfordringene i offentlig sektor godt. Arrangørene har strukket deltakerantallet fra 30 til 35–36 studenter i de tre klassene som i høst går av stabelen i Oslo, Bergen og Tromsø. Flere søkere står på venteliste. – Det er særlig behovet for formalkompetanse som vokser, sier leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Gerd Eva Volden. Arbeidsgivere krever høyskole Ett typisk eksempel på at stillingsendringer krever mer formalkompetanse blant personalet, er at sekretærstillinger mer og mer blir omstøtt til konsulenteller saksbehandlerstillinger. – Selv om en sekretær i mange år har gjort en god saksbehandlerjobb fordi vedkommende kjenner akkurat den jobben, kan han eller hun oppleve det svært vanskelig å få en annen jobb innenfor offentlig sektor når formalkompetansen mangler. oftere og oftere høyskole. Med god realkompetanse stiller arbeidstakeren ofte sterkt til dette studiet, man har flere knagger å henge teorien på. Nye horisonter Anne-Lill Løbben jobber som helsesekretær på Ringerike sykehus. Nå ønsker Løbben å styrke sine kvalifikasjoner på arbeidsmarkedet, blant annet fordi stillingen hennes er i ferd med å utraderes av datateknologien. Men hun ser også muligheten for å utvide oppgavene innenfor jobben hun har, noe hun håper at arbeidsgiver også vil oppdage. – Foreløpig kan jeg ikke konkretisere hva det skal være, sier hun. Løbben satser på å ta alle tre modulene, men har kanskje spesielt sans for prosjektledelse. Saksbehandler-ansettelser krever – Det føles som om vi er under DOKUMENTERER KUNNSKAP: Dersom formalkompetansen mangler, kan det være vanskelig å få en ny jobb i offentlig sektor. Fagforbundet har tatt initiativet til en videreutdanning i offentlig saksbehandling. fbaargang2007 fbseksjonKON