Videreutdanning i offentlig saksbehandling Prosjektet er et samarbeid mellom Kommunal Kompetanse, Høgskolen i Bodø og Fagforbundet. Videreutdanningen består av tre moduler: prosjektledelse, juss og etikk & kommunikasjon. Hver modul gir ti studiepoeng, og det er mulig å ta enkeltmoduler. Den interesserte søker på modulene enkeltvis. Ved fullført modul, får eleven fortrinnsrett på neste foran mer kvalifiserte søkere som bare tar enkeltmoduler. Dette for at ingen skal miste muligheten til å ta full studiepakke. Studiet er et deltidsstudium som går over et halvår per modul, og det retter seg spesielt mot saksbehandlere i offentlig sektor. Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse. Fullført studium kvalifiserer til jobb som saksbehandler innen offentlig forvaltning og tjenesteyting. Det kan også bakes inn i en bachelorgrad. Hver modul har en prislapp på 10.000 kroner, inklusive bøker og semesteravgift. Fagforbundets stipend dekker inntil halvparten av de utgiftene arbeidsgiver ikke betaler. gene omorganisering hele tiden, så da kjennes prosjektledelse spesielt relevant. Arbeidsgiveren bidrar ikke økonomisk, så Fagforbundet vil dekke inntil halvparten av de 30.000 utdannelsen hennes vil koste. – Tapt arbeidsfortjeneste kompenseres ikke, så det blir et økonomisk løft. Men jeg syns det er verdt det, sier hun. Den største utfordring blir å rydde tid og konsentrasjon til studiene ved siden av hundre prosent jobb. Vil videre Marziyeh Darvish har fagbrev i kontor og jobber som sekretær for to barnehageenheter i bydel Gamle Oslo. – Der har jeg et ganske bredt ansvarsområde som lønns- og personalansvarlig, jeg er også innkjøpsansvarlig og behandler fakturaer. Nå vil jeg utvide kvalifikasjonene mine for å komme meg videre i arbeidslivet. Darvish satser også på å ta alle tre modulene. I utgangspunktet er hun mest interessert i prosjektledelse og juss. – Det virker konkret og faktabasert, sier hun. Et riktig valg Arbeidsgiveren hennes dekker to tredeler av utgiftene. Så langt ser hun lyst på sin nye skolegang. – Dagens forelesning har vært veldig interessant, og jeg har møtt Mer trivsel, bedre service Gerd Eva Volden håper at styrkede kvalifikasjoner skal øke de ansattes trivsel og forbedre servicen til publikum. Ettersom spørsmålet om institusjonell rasisme og annen forskjellsbehandling har dukket opp i kjølvannet av Obiora- og ambulansesaken, kan nok temaer innenfor etikkpensumet få spesiell oppmerksomhet. – Etiske kjøreregler vil bli vektlagt i profesjonaliseringen av offentlige saksbehandlere. I offentlig sektor møter vi svært mange forskjellige mennesketyper. Da er det viktig å være bevisst på personlige fordommer og behandle alle med samme respekt. Volden legger til at alle miljøer kan profittere på studiet: – For ansatte hos rådmannen, kan den juridiske modulen være nyttig. Tekniske etater kan ha utbytte av prosjektledelse. Tilbudet favner hele byråkratiet, sier hun. STYRKER KOMPETANSEN: Det føles som vi er under omorganisering hele tiden, sier Anne-Lill Løbben, helsesekretær ved Ringerike sykehus. VIL VIDERE: Kontorsekretær Marziyeh Darvish. mange spennende mennesker fra forskjellige miljøer. Jeg er styrket i troen på at jeg har gjort et riktig valg. Darvish syns imidlertid én samling i måneden er litt lite. – Personlig hadde jeg hatt behov for mer oppfølging. Det blir en utfordring å fokusere på disse tingene i en hverdag fylt av andre ting. Heldigvis baserer studiet seg på mye gruppearbeid. Jeg skal være på samme gruppe som en jeg jobber sammen med. Da kan det bli lettere å flette det inn i hverdagen, sier hun. Fagbladet 9/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKON