Rådmann Ina Fjelde i Strand kommune i Rogaland har gitt de kommunalt ansatte ved NAV-kontoret lønnspålegg. Nå tjener de like mye som sine statlige kolleger. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: THOMAS SKAUG Strand kommune var det første NAVkontoret i fylket. Likelønnspolitikken vil nå sannsynligvis legge listen for andre NAV-kontorer i Rogaland. I slutten av august ble Rogalands andre NAV-kontor opprettet i Sauda. Også der vil rådmannen harmonisere lønnen og arbeidsvilkårene for de statlige og de kommunalt ansatte. Ømfintlig tema – Lønn er noe de fleste biter seg merke i. Det er et svært ømfintlig tema. Jeg ønsket ikke at nye kolleger skulle gå rundt og være misfornøyde på grunn av store lønnsforskjeller. Derfor gikk jeg inn for at det statlige arbeidsregulativet skulle gjelde for alle, sier rådmann Ina Fjelde. Åtte at de 23 medarbeiderne ved NAV-piloten er kommunalt ansatte. Uten tilpasningen ville de statlig ansatte hatt både høyere lønn og gunstigere arbeidstider. Ansatte fra den tidligere trygdeetaten og Aetat har for eksempel fri både jul- og nyttårsaften, mens kommunalt ansatte må velge enten eller. Pensjons- reglementet er derimot likt. – Den største lønnsforskjellen mellom to personer med tilsvarende oppgaver, men forskjellig tilknytning var på 40.000 kroner. Jeg syns det ble vanskelig å praktisere en helhetstenkning når noen ansatte tjente bedre, kunne gå et kvarter tidligere enn de andre og ha ekstra dager fri, forteller Fjelde. Lav pris å betale LAV PRIS: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle nye NAV-kontorer gjennomfører like lønns- og arbeidsvilkår, sier rådmann Ina Fjelde. at jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle nye NAVkontorer gjennomzfører like lønns- og arbeidsvilkår, sier Fjelde. Krangler ikke om småpenger Også ved det nyopprettede NAV-kontoret i Sauda blir lønn og arbeidstid harmonisert. – Vi vil gå inn for at vilkårene skal være like så langt det lar seg gjøre. Jeg har ikke noe behov for å krangle om noen små kronebeløp hvis det kan bidra til å styrke fellesskasammenslåingen lettere, Lønnspåslaget har kostet Strand kommune drøyt 100.000 kroner. Også når det gjelder arbeidstid har rådmannen grepet inn og gitt arbeidstakerne like vilkår, etter den statlige tariffen. – Jeg har erfaring med at ulik avlønning og arbeidsvilkår fungerer negativt. Jeg var redd for at oppmerksomheten skulle bli tatt vekk fra de faglige utfordringene. Beløpet er såpass lavt pet og gjøre sier Nils Moldøen, rådmann i Sauda. Også han er redd for at ulikelønn kan fjerne fokuset fra NAVs hovedutfordring; å få folk tilbake i arbeid. – Jeg vet enkelte rådmenn mener lønnsdifferansen burde bli kompensert fra staten, siden beløpet blir en ekstra utgift for kommunen. Men det er ikke mitt fokus, påpeker Moldøen. 34 > Fagbladet 9/2007 Lik lønn for likt NAV-arbeid fbaargang2007 fbseksjonKON