SEKSJONSLEDER Verving av lærlinger Hver vår er det mange unge som avslutter sin tid som lærlinger og er oppe til ulike fag- og svenneprøver. Noen av dem er allerede medlemmer av Fagforbundet, men det er også mange som er uorganiserte. Det er mulig å få tak i navnene Medlemsrekord Rett før sommerferien satte Fagforbundet rekord i antall medlemmer totalt. Da hadde forbundet 292.459 medlemmer. Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har derimot blitt mindre, og har nå 24.920 medlemmer. Ifølge administrativ leder i SKA, Fredrik Hellstrøm, er det tre hovedårsaker til medlemssvikten: For det første er en del medlemmer plassert feilaktig i SKA – de hører egentlig hjemme i en av de andre tre seksjonene i Fagforbundet. For det andre fjerner kommunene fremdeles stillinger i administrasjonene, noe som betyr at medlemmene forsvinner til andre på alle som tar fag- og svenneprøver. Seksjon samferdsel og teknisk har derfor laget utkast til to ulike brev som kan benyttes i vervesammenheng. Lokale tillitsvalgte kan ta kontakt med SST-administrasjonen for å få utkastene.    PF yrker. For det tredje sørger informasjonsteknologien for at personer som går over i pensjonistenes rekker ofte ikke erstattes. Seksjonen ser likevel lyset i enden av tunnelen. – Vi ser nå en trend der nedgangen bremser opp. Tidligere mistet vi opp mot 100 medlemmer i måneden, nå er tallet 40. I løpet av høsten burde SKA gå i pluss. En ny utfordring vi møter er at nyansatte sekretærer og kontorpersonell avkreves høgskoleutdanning. Forbundet satser derfor mer på unge med høgskoleutdanning, sier Fredrik Hellstrøm. VeV Datakortet Fagforbundet har en gunstig avtale med Datakortet as med mulighet for opplæring i regi av AOF. Seksjon samferdsel og teknisk har fått henvendelser fra medlemmer som tyder på at dette ikke er så godt kjent blant medlemmene, og vi minner derfor om dette tilbudet om dataopplæring. Det er viktig at gratis tester blir jevnt fordelt på fylkene. For å sjekke ut hva som er gjort i ditt fylke, kan du ta kontakt med wera.kristiansen@fagforbundet.no.    PF Servicekonferansen 2007 Årets servicekonferanse avholdes 25. og 26. oktober. Blant møtetitlene er: God offentlig service – finnes det?, Etablering av NAV-kontor – utfordringer og muligheter, Forbrukerinformasjon – en del av det offentlige tjenestetilbudet, MinSide – ditt offentlige servicekontor på internett og eBygg 2009 – hvordan oppnå bedre kvalitet og effektivitet i plan- og byggesaksbehandlingen. Arrangøren Forum for Offentlige ServiceKontor (FOSK) er et forum for kommuner og statlige etater som har etablert, eller har planer om å etablere, servicekontor. FOSK skal fungere som en ressurs for å styrke medlemmenes faglige dyktighet.    VeV Sats på fagskole- utdanningen Med kunnskapsløftet vil vi få en ny generasjon meget kompetente fagarbeidere innen områdene kontor og administrasjon og IKT. Disse vil besitte en fagkunnskap som er framtidsrettet og godt tilrettelagt for arbeidslivets krav. Vi vet at behovet for relevant kompetanse innenfor eksempelvis IKT bare vil øke i årene framover. Dette får meg til å spørre om yrkesutdanning innen IKT kan være en like så viktig kompetanse som høgskoleutdanning, og kanskje riktigere å satse på – ikke minst i offentlig sektor. Kontor- og administrasjonsfaget skal også dekke behov for kompetanse på svært mange områder innenfor administra- «Yrkesutdanning og fagskole kan være et godt alternativ til høgskoleutdanning for mange av våre medlemmer.» GERD EVA VOLDEN sjonene i offentlig sektor. Etter min mening er både fagområdene, kravet til grunnleggende ferdigheter og kompetansemålene for faget svært ambisiøse. De fleste arbeidsgiveres krav til kompetanse på området kan tilfredsstilles. I tillegg har vi fagskoleutdanning som er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Dette er et tilbud som må utvides. I dag er det svært få fagskoler som tilbyr utdanning innenfor områdene kontor og administrasjon og IKT. Mange av våre medlemmer har yrkesfaglig videregående utdanning, og mange vil også velge dette framover. Disse trenger et fagskoletilbud som dekker behovet for videreutdanning, og da må valgmulighetene bli mye bedre. Seksjon kontor og administrasjon vil forsterke arbeidet for å øke tilbudet for «våre» fag på fagskolenivå. Dette er en viktig satsing, og jeg er overbevist om at yrkesutdanning og fagskole kan være et godt alternativ til høgskoleutdanning for mange av våre medlemmer. fbaargang2007 fbseksjonKON