TRASS I at sjøtransporten er betre for miljøet, aukar landtransporten mykje meir en sjøtransporten. Regjeringa har lova å satse på sjøtransport, men framleis vantar dei naudsynte investeringane. – Styresmaktene må også gjere noko med avgiftspolitikken som i dag gjer landtransporten meir lønsam, meiner hamnekaptein Svein Kåre Aune. ÅLESUND er Noregs største eksporthamn for fisk. > Fagbladet 9/2007 > 43 fbaargang2007 fbseksjonKON