KRYSSORD «Når ingenting er sikkert, er alt mulig.» MARGARET DRABBLE Kvinnejeger Bekreft -else Spania Gutte navn Båt Kost 500 Kuriositet Fartøy Tufs T all fork. Rekke Aksel Nær Studerer Utsikt Kant Tøvet Databeh. Hermod © 108 11-2006 Polit. parti Insekt Morgen Bakverk Rusmiddel Stykkevis Lever Sår Rappe Sinn Hast T ekke Tigget Moderne From Overklasse StyreInnta Person FormaKrav- Lyd Hvile Omfangs -rik List Bankett Forlede form Redsel Avslutte Patte Bal Etui Bånd sjon full Stilne Over Bevis Tråkle    Lys- Bevokte Skade Fugl Tall Skjells -ord Bomme bilde Svar Kjør Land Leken Spott Bart Enslig Eksempel Artikkel Akt Gruppe T all Vent Skur Over Løsningen på kryssord nr. 9 må være hos oss innen 15. oktober! Merk konvolutten med «kryssord nr. 9» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 5 UUS SA    > Vi har trukket tre vinnere OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NABOTVIST DA ENDELIG ODEL SAG M SKRALT som hver får 10 flaxlodd: E A URO S SA    Kirsten Laugtug LVOLUMLS VIBEKE M AVTA NAVN KJEDELI G T R E GEAR 7500 Stjørdal OREGON F HERR ELNA R P ADELE I N D LillianLøvlie ADRESSE EDER UDYR SKRÅ S K 3748 Siljan Jan Vasshus 4306 Sandnes POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET FLIR S T VIS KNYTE EIME VOTT KRY IRAN SNEV A BESTEMT LUN TORN SVAL ETT NISE ERTE KAREN TER G L 58 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON