AKTUELT Sjåfør med godt humør Bussjåførene i Oslo og Akershus er best likt i hele Europa. Norske bussjåfører kom best ut i sammenlikning med sine kolleger i byer som Helsingfors, Stockholm, Wien, Berlin og Praha, skriver Dagsavisen. Dette kommer fram i undersøkelsen «Best 2007 benchmarking in European Service of public transport». Aller best ut kommer sjåførene på Romerike er 89 prosent av passasjerene syns at sjåførene er høflige og gjør en god jobb. Det tilsvarende tallet for Oslo er 71 prosent. Til sammenlikning er bare 55 prosent av de busspassasjerene fornøyd med sine sjåfører i Stockholm. Undersøkelsen viser også at de norske busselskapene kan bli bedre på punktlighet, informasjon og komfort.    PF POPULÆRT: Mange ønsket ambulanseutdanning i Oppland. Ambulansefaget populært i Oppland Færre helseplager En studie av nakke- og skulderplager hos frisører i Osloområdet viser at bedre arbeidsteknikk kan gi færre belastninger. En del av undersøkelsen bestod i å få 38 kvinnelige frisører til å endre arbeidsteknikken slik at de ikke hevet armene så mye mens de arbeidet. Dette viste seg å ha positiv effekt, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Studien sier imidlertid ingenting om de positive endringene vil holde seg over tid.    PF Den nye ambulanselinja på Raufoss videregående skole i Oppland fikk tre ganger så mange søkere som den hadde plass til. Oppland hadde ingen ambulanseutdanning på noen videregående skoler, og ideen til en slik linje på Raufoss kom i forbindelse med et seminar om kunnskapsløftet for snart to år siden. Nå er studiet i gang, og de ti første elevene er på plass. Samarbeid Alle elevene har gått ett år på helse- og sosialfag på forskjellige videregående skoler i fylket. Kontaktlærer Kari Bjørge Lied sier til Oppland Arbeiderblad at ambulanselinja har en intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet. Det er stort behov for faglært ambulansepersonell, og sykehuset gir skolen rikelig tilgang på utstyr. En av lærerne, Roger Strømsjordet, kommer fra ambulansetjenesten og skal ha seks timer i uka med elevene. Disse timene får de også en av sykehusets ambulanser til disposisjon, sier Lied. Intensjonsavtalen med sykehuset skal også sikre at elevene får praksis og tilbud om lærlingplass. De kommer til å bli prioritert når ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet skal ansette lærlinger. Skolen har dessuten etablert et godt samarbeid med politiet, brannvesenet og Høgskolen i Gjøvik. Fagbrev De ferske ambulansestudentene kommer til å få undervisning i operative funksjoner, akutte sykdommer og grunnleggende ambulansemedisin i tillegg til allmennfag. Det har tatt halvannet år å få alt på plass, men nå er studiet i gang. Faget følger samme mønster som andre yrkesfaglige studieprogram. Elevene får fagbrev etter å ha fullført to år på skole og to år som lærling. Hvis de i tillegg ønsker studiekompetanse, må de ta allmennfaglig påbygning. Tekst: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 9/2007 Illustrasjonsfoto: Jann Lipka/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonSAM