AKTUELT Tiltak mot privatbiler – bra for kollektivtrafikken Råd om bedre kollektivtrafikk i distriktene Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet en veileder om bedre kollektivtransport i distriktene. Veilederen er laget av Transportøkonomisk institutt, og den gir råd om utformingen av tilbud for kollektiv og offentlig betalt transport i distrikts- og småbyregioner, skriver bladet Transportforum. Målet med veilederen er å vise hvordan det er mulig å skape et kollektivt transportsystem i distriktene som er enkelt for alle å bruke, og som samlet sett gir et bedre tilbud til befolkningen.    PF Antall passasjerer på busser, tog, trikk og t-bane kan økes med formidable 20 til 40 prosent uten at kollektivselskapene får en krone mer i tilskudd. Dette er konklusjonen i en rapport som Urbanet Analyse har laget på oppdrag for Vegdirektoratet. I rapporten pekes det på to metoder som kan føre til en stor økning i antallet kollektivreiser i byer og bynære områder. • Bedre tilrettelegging for kollektiv- transport. • Flere restriksjoner i bilbruken. I praksis betyr dette at politikerne må vedta en rekke upopulære tiltak blant bilistene hvis de virkelig mener alvor med sine ønsker om en reduksjon i biltrafikken og en satsing på kollektive transportløsninger, skriver Dagsavisen. Den nye rapporten heter «Fakta HANDLING: Hvis politikerne mener noe med sine ønsker om å redusere biltrafikken, må det settes i verk restriksjoner, konkluderer en rapport. Rundt deler av Bergen ble en dobbel bomring satt i drift i juli i år. om kollektivtrafikk», og tilsvarende rapporter er laget av Transportøkonomisk Institutt i 1990 og 1995. Administrerende direktør i Transportbedriftenes Landsforening, Christian Aubert, sier til Dags- avisen at rapporten er interessant fordi den viser at det er mulig å få til store endringer med samme ressursbruk som i dag. Tekst: PER FLAKSTAD >fagbladet.no Brannvernlederkurs Norges Brannskole tilbyr kurs for brannvernledere, virksomhetsledere, brann- og feiepersonell og andre med ansvar for miljø og sikkerhet på arbeidsplasser og offentlige bygg. Kurset avvikles over 3 sammenhengende dager på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Målsettingen å gi nødvendig og grundig kunnskap om gjeldende brannlovgivning, samt rådgivning i forbindelse med oppgradering og revisjon av lovpålagt branndokumentasjon. Det vil også inngå praktisk demonstrasjon i brannalarm og slukkeanlegg, samt praktiske slukkeøvelser. Neste kursperiode er: • 12. – 14. november 2007 – påmelding innen 10. oktober. Kursavgift pr person: • Dagskurs: kr 5200,- • Kurs m/overnatting: kr 6900,(prisene er inkl. måltider, kursmateriell og mva) Påmelding skjer til Sørmarka: • E-post: booking@sormarka.no • Tlf:64858200 Spørsmål om kurset kan rettes til: Norges Brannskole ved Steinar Brodtkorb E-post: steinar.brodtkorb@nbsk.no tlf. 76 91 90 00 Se også web: www.brannskolen.no Det er ditt ansvar å ta sikkerheten på alvor. Påmeldingsregler: Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart belastes kr 850,-. Ved avmelding senere enn 7 dager før kursavvikling belastes full deltakeravgift. Fagbladet 9/2007 > 29 Foto: Marit Hommedal, Scanpix. fbaargang2007 fbseksjonSAM