Friskere med ny kunn 32 > Fagbladet 9/2007 Omsorgsarbeider Siw Stephansen i Sarpsborg har lært av renholderne i kommunen. Sammen med flere andre tiltak har dette bidratt til å halvere sykefraværet blant de ansatte i hjemmebaserte tjenester. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Sarpsborg kommune har hatt prosjektet «Et friskere liv på jobb» gående i rundt ett år, og det skal pågå fram til 30. juni 2008. Prosjektet omfatter 14 ansatte i hjemmebaserte tjenester og ca. 130 mennesker i virksomheten for renhold og vaskeri. Allerede nå kan kommunen måle gode resultater av de forskjellige tiltakene i prosjektet. Blant de ansatte i hjemmetjenesten har sykefraværet i løpet av det siste fbaargang2007 fbseksjonSAM