SEKSJONSLEDER Verving av lærlinger Hver vår er det mange unge som avslutter sin tid som lærlinger og er oppe til ulike fag- og svenneprøver. Noen av dem er allerede medlemmer av Fagforbundet, men det er også mange uorganiserte. Det er mulig å få tak i navnene på alle som tar fag- og svenneprøver. Seksjon samferdsel og teknisk har derfor laget utkast til to ulike brev som kan benyttes i vervesammenheng. Lokale tillitsvalgte kan ta kontakt med SST-administrasjonen for å få utkastene.    PF Rekord Rett før sommerferien satte Fagforbundet rekord i antall medlemmer totalt. Da hadde forbundet 292.459 medlemmer. Seksjon Samferdsel og teknisk hadde rett før sommerferien 63.914 medlemmer, der 39.952 er yrkesaktive.    PF Høgskolesatsing Fagforbundet arbeider med å tilby høgskoleutdannede og universitetsutdannede et godt yrkesfaglig tilbud. Seksjon SST har arbeidet med dette en stund, og vil komme tilbake med konkrete tiltak i denne satsingen i løpet av høsten.    PF Undersøkelse blant bussjåfører Datakortet Fagforbundet har en gunstig avtale med Datakortet as med mulighet for opplæring i regi av AOF. Seksjon samferdsel og teknisk har fått henvendelser fra medlemmer som tyder på at dette ikke er så godt kjent blant medlemmene, og vi minner derfor om dette tilbudet. Det er viktig at tester blir jevnt fordelt på fylkene. For å sjekke ut hva som er gjort i ditt fylke, kan du ta kontakt med wera.kristiansen@fagforbundet.no.    PF Da faggruppa for kollektivtrafikk var på studietur i Stockholm før sommerferien, fikk de blant annet vite hvordan svenske Kommunal hadde gått fram for å få myndighetene til godta kravet om å få pengehåndteringen vekk fra bussene. Kommunal hadde brukt en spørreundersøkelse, der det viste seg at én av fem var blitt utsatt for vold og at én av tre sjåfører var bekymret eller redd på jobb. Dette gjorde et sterkt inntrykk på samferdselsmyndighetene. Fagforbundet planlegger å gjennomføre en liknende undersøkelse blant bussjåfører i Norge. PF Formell kompetanse for trafikkbetjenter Fagforbundet har fått flere henvendelser fra medlemmer om å se på muligheten for å etablere et eget fag for trafikkbetjenter inn under opplæringsloven. I den forbindelse inviterte forbundet to av de store parkeringsselskapene og Arbeidsmandsforbundet til et drøftingsmøte, og der kom det fram at hele bransjen er under evaluering av Samferdselsdepartementet. På møtet ble flere alternativer diskutert, blant annet et eget fagbrev for trafikkbetjenter. Saken skal drøftes internt i de forskjellige organisasjonene, og det er planlagt et nytt møte i løpet av september. PF En ny røverhistorie fra virkeligheten RMT – The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers – og de andre forbundene som organiserer de ansatte i London Underground varslet flere streiker i begynnelsen av september. Bakgrunnen for streikevarselet er at etter at Metronet ble satt under administrasjon, har RMT stilt krav om garantier for de ansattes jobbsikkerhet og lønns- og arbeidsbetingelser, uten å få tilfredsstillende svar. I skrivende stund kan fortsatt det totale kaos unngås i London ved at myndighetene går inn med troverdige garantier. På tross av motstand ble London Underground pålagt å STEIN GULDBRANDSEN «Når fortjenesten ikke er der, trekker de private seg ut og overlater tapene til det offentlige, de ansatte og brukerne.» oppgradere gjennom OPSkontrakter (offentlig-privat samarbeid). Metronet, eid av flere store private selskap inngikk den største kontrakten på 17 milliarder pund, eller nær 200 milliarder kroner om fornyelse og oppgradering av stasjoner, infrastruktur og vognpark i 2003. Oppgraderingsprogrammet går fram til 2017, med hovedtyngden fram til OL i 2012. I sommer hadde Metronet mottatt nær 40 milliarder kroner, og tatt ut 3,5 milliard kroner i profitt. Skandalene var mangel på framdrift og på kvalitet. Etter framdriftsplanen skulle 35 stasjoner vært ferdig oppgradert, mens Metronet kun hadde klart 14. Budsjettet for sporfornyelse og tunneloppgradering hadde en overskridelse på nær 100 prosent. Metronet krevde ytterligere 25 milliarder kroner for å utføre sine forpliktelser. Kravet ble avslått, og da eierne heller ikke var villige til skyte inn ny aksjekapital, ble Metronet satt under administrasjon. Denne sørgelige historien fra virkeligheten viser for n’te gang at offentlige tjenester som samfunnet har behov for må utføres av det offentlige. Private operatører er primært opptatt av bunnlinje og fortjeneste. Når fortjenesten ikke er der, trekker de seg ut og overlater tapene til det offentlige, de ansatte og dem som bruker tjenestene. 38 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM