J E INNHOLD > Foto: Karin E. Svendsen 8    TEMA: Da politikken ble til marked 14    Vil informere om EU 15    Iska i hundre 16    Statsbudsjettet 2008 18    – Tilgi oss 20    PORTRETTET: Lykkelig som stor 47    Nytteløse institusjoner 48    FOTOREPORTASJEN: En utsatt minoritet 54    «Alle» på heltid 56    Barnehagen som aldri stenger 62    16 millioner er passert FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Skal markedet styre sykehusene? 46 Seksjonslederen 58 Debatt 60    KRONIKK: Ser du fram til å bli AFP-pensjonist? 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Gull verd for dei små Samhandling i Helse Fonna Sjukehuset i Haugesund og ti kommunar har utvikla meir samordna helsetenester. Innsikt i arbeidssituasjonen til dei andre, lettar kommunikasjonen og samarbeidet. Ellen Karin Steinkjella har hospitert på sjukehuset. 34 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Ufrivillig heltid Finske hjelpepleiere klør seg i hodet over de små stillingene i Norge. I det finske arbeidslivet er ufrivillig heltid et større problem enn ufrivillig deltid. 54 > 2 > Fagbladet 10/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak M M Foto: Even Tømte R K T Ø E I L fbaargang2007 fbseksjonHEL