SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Trist å se Hovedverneombud Vidar Evje konstaterer at de ansatte i hjemmetjenesten i Oslo har fått det verre siden Rett Hjem-kampanjen startet. 30 > Hele livet Anette Skeie Jakobsen syntes livet på sjukehjem var skremmende innholdsløst, og bestemte seg for å gjøre noe med det. 43 > Politisk kontroll Det er nødvendig med folkevalgt styring av sykehusdriften. Verken selskapsmodellen eller statsforetaksmodellen er egnet, mener fokusforfatteren. 44 > TOK GULL: Marit Håland Vestheim og Ina Christine Jevnheim blir gratulert av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Blir ikke inkludert Mennesker med funksjonshemning har ikke fått lettere tilgang til arbeidsmarkedet de siste årene. Sysselsettingen blant funksjonshemmede går ikke opp selv om flere av dem ønsker å arbeide. Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede ligger på litt over 45 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 17 prosent, eller 46.000 personer, av de funksjonshemmede som ikke har arbeid, ønsker å jobbe. – Et arbeidsmarked som skriker etter flere hender, kan ikke ignorere at tusenvis av funksjonshemmede ønsker å komme i arbeid. Både myndighetene og arbeidsgiverne er ansvarlige, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til ffo.no. Langt flere funksjonshemmede enn i befolkningen for øvrig arbeider deltid. Mens nesten 27 prosent av den totale arbeidsstokken jobber deltid, er det over 48 prosent av personer med funksjonshemning som kun har en deltidsstilling. Blant kvinner med funksjonshemning arbeider nesten 66 prosent deltid. Det tilsvarende tallet for alle kvinner i arbeid er i underkant av 43 prosent. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 10/2007 > 27 Norsk seier Marit Håland Vestheim og Ina Christine Jevnheim vant nordisk yrkesmesterskap i helsefagarbeid. – Dette gikk bra, og er god trening før VM i Japan, sier vinnerne fra Mesna videregående skole på Lillehammer. folk, gjør at du får mye igjen sjøl av jobben, sier Håland Vestheim. Både hun og Jevnheim jobber på sjukeheim og i hjemmetjeneste i helgene. Rekruttering – Yrkes-NM betyr mye for rekruttering til helsefagarbeiderfaget. At vi har så flinke representanter for et nytt fag, gir et ekstra løft, mener rådgiver Wenche Skorbakk i Fagforbundet Seksjon helse og sosial. Fagforbundet organiserer alle yrkesgrupper innen pleie og omsorg og spiller en aktiv yrkesfaglig rolle gjennom Prosjekt helsefagarbeider. Fagforbundet er også meddarrangør av yrkes-NM i Stavanger i oktober 2008. De to gullvinnerne er begge medlemmer av Fagforbundet. Tekst og foto: MARIA WATTNE De to 19-åringene tok seieren i yrkes-NM i helsearbeiderfaget, som ble arrangert for første gang i oktober 2006. Helsefag er en lagkonkurranse, og det norske laget på to skal delta i World Skills, eller yrkes-OL, i Japan 14. november. Den nordiske konkurransen arrangeres blant annet for å få trening i å konkurrere på engelsk. – Vi hadde gruet oss mye på forhånd, men da vi kom opp på scenen og begynte, glemte jeg fort både at det gikk på engelsk, og at det satt folk i salen, sier Marit Håland Vestheim og Ina Christine Jevnheim. Rutinerte De norske gullvinnerne er fornøyd og overraskende opplagte etter å ha vært gjennom forberedelse, gjennomføring og evaluering på engelsk. Oppgaven var å assistere en eldre kvinne med afasi og hjerneslag etter et fall. Alt skulle gjøres på scenen i et auditorium. – Dette er et yrke med mye utfordringer. Det er en av grunnene til at jeg liker arbeidet. Det, og muligheten for å hjelpe andre fbaargang2007 fbseksjonHEL