30 > Fagbladet 10/2007 Fortsatt stort tidspress Rett hjem-kampanjen viser at det er mulig å bedre arbeidsforholdene til de ansatte i hjemmetjenesten. Og mange kommuner har klart det. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Arbeidstilsynet har siden 2002 gjennomført 2300 tilsyn i alle landets kommuner. Rett hjem-kampanjen har ført til forbedringer av arbeidsmiljøet for ansatte i hjemmetjenesten i flere kommuner, men mange gjør fremdeles ikke nok for å bedre arbeidsforholdene. I en oppsummering av kampanjen opplyser direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet at situasjonen er forverret i 161 av virksomhetene hvor Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn. Hun mener situasjonen er verst i Oslo. Selv om situasjonen for landet som helhet nå er bedre enn da kampanjen startet, opplever ansatte i nesten åtte av ti enheter at tiden ikke strekker til. Kortere liggetid på sykehus og dårligere funksjonsnivå hos brukerne øker utfordringen. Arbeidstilsynet registrerer også at flere rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser nå kommer under hjemmetjenestens ansvar. Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL