Trimmer ned sykefraværet Ved Ringerike sykehus er pausetrim for ansatte et effektivt middel mot å få ned sykefravær og hindre belastningsskader. Tekst og foto: ELI BONDLID Heftige rytmer fra Madonnas siste hits sørger for takten når «den store hvite flokk» fra husøkonomavdelingen ved Ringerike sykehus har pausetrim i kantina. Smilende kunne personalkonsulent Steffen Brørby følge de 15 damene som tøyde opp stive muskler. – Mens sykefraværet øker ved andre foretak i Helse Sør, ser vi at Ringerike sykehus klarer å holde det stabilt på åtte prosent. Pausetrim er et ledd i å senke sykefraværet, fremme nærvær ved å holde folk i jobb og er et bra arbeidsmiljøtiltak, oppsummerer han. Mellom 50 og 100 ansatte ved sykehuset er ukentlig med på pause. BARE DAMER: De er flest damer. Den eneste hanen i kurven var ikke med på trimmen akkurat i dag. – I vår arrangerte vi dansekurs, med line dance og swing. Vi har også egen hyttegruppe og planlegger egen sykehusrevy, sier Brørby. Seniorpolitikk Steffen Brørby poengterer at det er viktig å satse langsiktig dersom man skal klare å få ned sykefraværet. At helsepersonell kan bli lengst mulig i arbeid, er noe Ringerike sykehus jobber for. En egen seniorpolitikk er under utarbeidelse. Målet er at folk kan fortsette fram til pensjonsalder. Sykehuset prøver på et tidlig tidspunkt å fange opp ansatte med sviktende helse, men som fortsatt har funksjonsevne. Å fremme et godt arbeidsmiljø er viktig for å fremstå som en god arbeidsplass. – I fjor fikk vi årets arbeidsmiljøprisen fra LO, men selvsagt er det alltid ting å jobbe med, sier personalkonsulent Steffen Brørby. Belastningsskader – Slitasjeskader er noe renholdspersonalet er svært utsatt for. De har en slitsom og krevende jobb. Trim er derfor viktig, så vi møtes til pausetrim i kantina to ganger i uka. Dessuten er det sosialt og hyggelig, for vi jobber jo på hver våre plasser og ser hverandre lite ellers, sier avdelingsleder Randi Riis Strøm. FORNØYD: Personalkonsulent Steffen Brørby er fornøyd med de stabile tallene for sykefraværet ved Ringerike sykehus. – Å redusere sykefraværet er også viktig for å være et kostnadseffektivt sykehus, sier Brørby. Sofus Pausetrimmen ble initiert av Sofus (sykehusets organ for uforglemmelige sammenkomster) som hver avdeling nå har ansvaret for. Sofus skal stimulere til trivsel og lage sosiale arrangement til glede for de ansatte. Avdelingen har et eget trimopplegg som er laget av en fysioterapeut ved bedriftshelsetjenesten. Pausetrimmen er bare ett av trimtiltakene. Det arrangeres også stavgang etter jobb på onsdager, og etter jobb på torsdager trener de til Ringeriksmaraton. I fjor stilte 60 deltakere fra sykehuset opp i maratonløpet. Sykefraværet Steffen Brørby er svært godt fornøyd med tallene for sykefraværet. 32 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL