KURS KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 KURS I FAGFORBUNDET Landskonferanse Fagforbundet Hordaland Utfordringer og muligheter «Hverdagsarbeidet med utviklingshemmede har mange sider» Sted: Bergen Hotell Terminus, Terminus Hall Tid: 28.–29. november 2007 DAG 1: • Velkommen og praktiske opplysninger: Kl. 11.00 • Inspirasjon i hverdagen v/Frank Aarebrot, • Kulturer, samhandling og roller v/Helge Folkestad og Karen Christensen • Pårørende som medspillere v/Tom Skauge DAG 2: • Helse hos personer med utviklingshemming v/Ivar Mæhle • Mat som aktivitet v/Sølvi Linde • Sorg og sorgreaksjoner hos personer med utviklingshemming, pårørende og personale v/ Roar P. Strømme • Avslutning: Kl. 16.00 Påmelding: www.kurs-hordaland.no • fax 55 59 48 59 • tlf 55 59 48 30 Pris: Medlemmer kr. 1400,Andre kr. 2000,inkl. kursmatriell og overnatting med fullpensjon. Pensjonsalternativer: Dagpakke medlemmer kr. 800,andre kr. 1200,inkluderer kursmatriell og lunsj begge dager. Påmeldingsfrist: 2. november Strømmen videregående skole starter videreutdanning i psykisk helsearbeid for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring januar 2008. Søknadsfrist 9. november 2007 Kurspris kr. 10.500,pr. semester Søknadsskjema og informasjon: www.strommen.vgs.no eller ved henvendelse til Strømmen videregående skole tlf. 64 84 50 20. LUKAS-KONFERANSEN 2007 LUKAS VIDEREGÅENDE SKOLE ARRANGERER FAGKONFERANSEN Mot til verdighet 21. november 2007 kl. 08.30 – 15.00 i Øysteins hall Erkebispegården,Trondheim Foredragsholder: Overlege og professor Stein Husebø Stikkord for foredraget: Verdighet og etiske utfordringer. Stein Husebø er en av Norges mest engasjerte, og kanskje den fremste talsmannen for eldre og kronisk syke i vårt samfunn. Han er en populær foredragsholder, har ledet flere prosjekter og skrevet bøker om emnet. Pris: 800,kroner inkl lunsj Påmelding innen 15. november Tlf. 73 97 33 70    Fax: 73 97 33 79    eller    post@lukas.vgs.no Lukas videregående skole Fagskole og kurssenter Vikhov 7560 Vikhammer www.lukas.vgs.no Kursansvarlig: Gry Nævdal Bolstad/Steinar Reksten Fagbladet 10/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonHEL