STILLINGSMARKEDET Ønsker du 100% stilling innen omsorgstjenesten i Arendal kommune? Vi skal fylle 27 nye stillinger! Vi vet at mange ansatte innen helse- og omsorg jobber i en lavere stillingsprosent enn de egentlig ønsker seg. Som et ledd i Arendal kommunes satsing på likestilling har det pågått et prosjekt for å gjøre om flere deltidsstillinger til heltidsstillinger. Som et resultat av dette har vi nå gjennomført interne omdisponeringer av våre vikarmidler for å kunne tilby flere medarbeidere den stillingsprosenten de ønsker seg. Vil du være med og bidra til en enda bedre omsorgstjeneste i Arendal kommune? Vil du være del av et godt og nytenkende arbeidsmiljø? Vil du jobbe for å gi våre brukere en trygg og meningsfylt tilværelse? Trives du med en utfordrende og aktiv hverdag? Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud, og at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt, faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet, og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse. Vi tilbyr deg 100% stilling i turnus med arbeid 3. hver helg, samt lønn etter tariff. Vi søker etter personer som: • har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilte • er selvstendige og fleksible • tar ansvar, og vil være med på nytenking og utvikling Vi har ledig 12 stk 100 % stillinger for spesialhjelpepleier/omsorgsarbeider og 15 stk 100 % stillinger for spesialsykepleier/sykepleier i våre sykehjem/aldershjem. Mer om stillingene og elektronisk søknadsskjema finnes på vår hjemmeside: www.arendal.kommune.no Søknadsfrist: 26. oktober 2007 Spørsmål angående heltid/deltid-prosjektet rettes til prosjektleder Helene Nilsen tlf. 488 90 050. 2 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere 50 % 1 hjelpepleier/omsorgsarbeider 100 % GREFSENLIA BO OG BEHANDLINGSSENTER, avdeling Botiltaket, er en hyggelig avdeling med 12 hybelleiligheter for voksne med en alvorlig og langvarig psykisk lidelse som trenger et tilrettelagt og varig botilbud med bemanning. En av våre medarbeidere går over i annen stilling og vi søker derfor etter: • Hjelpepleier med videreutdanningi psykiatri 100% stilling Stillingen innebærer arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Stillingen er ledig f.o.m. 01.12.07. Du: • må ha autorisasjon som hjelpepleier og videreutdanning i psykisk helsearbeid • er faglig dyktig, fleksibel og kan arbeide selvstendig • har sans for nye utfordringer • har gode samarbeidsevner og gode norskkunnskaper (både muntlig og skriftlig). Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale. God pensjonsordning. Grefsenlia er en hyggelig og velrennomert arbeidsplass. Vi har flere velferdstiltak bla. eget treningsstudio, solstudio og teaterbesøk. I perioder har vi behov for alle typer ekstravakter. Ta kontakt med avd.leder Monica Holst eller direktør John Eivind Jensen for ytterligere opplysninger. Du treffer oss på tlf. 22 09 15 10. Du kan også sende en e-post til firmapost@grefsenlia.no. Søknad sendes: GREFSENLIA BO- og BEHANDLINGSSENTER Aschehougsvei 37, 0587 Oslo Søknadsfrist: innen 3 uker etter utlysning. Fagbladet 10/2007 > 39 fbaargang2007 fbseksjonHEL