To opprørte sjukepleierstudenter har satt i gang en lands- omfattende bevegelse for å øke livsgleden blant eldre. Etter to år har Livsglede for eldre flere lokalforeninger. ei uke med mange spennende tilbud    GIR LIV TIL til pasienter, pårørende og ansatte.    ÅRENE: – Vi vil gi Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Anette Skeie Jakobsen sjokkerte og beveget forsamlingen da hun fortalte om bakgrunnen for Livsglede blant eldre på Fagforbundets seminar om Kreativ Omsorg på Gardermoen. Synd og skam Skeie Jakobsen avsluttet sin praksistid på et av Kristiansands 13 sjukehjem sammen med Eli Anita Verdal i april 2005. De to sjukepleierstudentene syntes livet på sjukehjem var skremmende innholdsløst, og bestemte seg for å gjøre noe med det. – Halvparten av mine åtte pasienter hadde ingen pårørende som kunne ta dem med ut, forteller Skeie Jakobsen. Da er det ingen som har ansvar for at de kommer seg ut. – Jeg er overbevist om at alle mennesker ønsker å komme ut og være sammen med andre. Vi har en lov som gir kyr rett til å komme ut på beite hvert år. Men våre gamle har faktisk ikke samme rett. De kan bli sittende inne i årevis. Det er uverdig. Og det er synd og skam at det ikke finnes midler til å aktivisere beboerne. Kompetanse – Vi trenger mer kompetanse på sjukehjemmene. I Kristiansand hadde vi to aktivitører for 1200 beboere, opplyser Skeie Jakobsen. – Begge var i halv stilling, legger hun lakonisk til. Det første de to studentene gjorde for å aktivisere pasientene sine, var å ta dem med ut på kafé. – Vi så hvor mye det betydde for dem, og fant ut at dette trengte de mer av, sier Skeie Jakobsen. Og de to ble fort enige om at flere trengte å komme seg ut. Og gjerne mer spennende tilbud enn kafébesøk. Full fart i ei uke Skeie Jakobsen og Verdal dro i gang en innsamlingsaksjon for å arrangere – Ingen sa nei til å bidra, og vi fikk inn halvannen million kroner fra byens næringsliv. Og de aller fleste av de 700 sjukepleierstudentene i Kristiansand og Arendal ville være med som hjelpere. I september 2005 arrangerte de ei uke med foredrag, konserter, dans og turer. På Kreativ Omsorg viste Skeie Jakobsen en film som kunne fortelle om ei uke med masse liv og mange store opplevelser. Blant annet fikk en 93-åring sitt livs første tur i helikopter. Siden har Livsglede for eldre arrangert ytterligere to aktivitetsuker. – Det gjelder å bruke de ressursene vi har, mener Anette Skeie Jakobsen, og oppfordrer sjukehjemmene til å dra veksler på barn, mener sjukepleieren og unge i nærmiljøet. – Ingenting er bedre for de gamle enn å være sammen med barn. Du kan lese mer om Livsglede for eldre på www.lfe.no eller www.livsgledeforeldre.no Du kan også skrive til livsglede@gmail.com eller post@livsgledeforeldre.no påfyll til pasienter, pårørende og ansatte, sier Anette Skeie Jakobsen i Livsglede for eldre. Fagbladet 10/2007 > 43 Lev livet – livet ut fbaargang2007 fbseksjonHEL