FINSK ARBEIDSLIV Barnehagen som aldri stenger Takatasku barnehage er aldri tom for barn. Bortsett fra tre dager rundt juletider. Tekst og foto: EVEN TØMTE Klokka er halv elleve om formiddagen, og Phan Thi er i ferd med å hente to og et halvt år gamle Luong Ceciliah i barnehagen. Thi lager flymat for cateringselskapet Gate Gourmet og jobber tidlige skift. Nå er hun ferdig med arbeidsdagen, og gleder seg til å gå hjem. – Det er til stor hjelp å kunne ha Ceciliah her, sier Thi mens hun kler på datteren. Ceciliah skotter mistenksomt på det store, svarte kameraet. – Hva skulle du gjort om du ikke hadde fått plass her? – Da kunne jeg ikke tatt jobben. Takatasku barnehage – Baklomma på norsk – stenger bare julaften, første og andre juledag samt to planleg- PLANLEGGER: Ukene ser ikke like ut verken for barn eller voksne. Det er et puslespill, sier Malla Anttila. gingsdager i året. Ellers er den alltid åpen. Barna kommer og går til ulike tider av døgnet. Barnehagen er en av ni kommunale helgdøgnsbarnehager i Helsingfors-området. I tillegg fins det én privat, samt en del som er oppe til klokka ni om kvelden. Kriteriet for å få plass er at man jobber eller studerer på kveldseller nattestid. Puslespill Baklomma rommer 70 barn, som kommer og går til ulike tider avhengig av når foreldrene jobber. Vanligvis tilbringer mellom fire og sju av dem natta på sovesalen. Der legger de seg mellom åtte og halv ni, og blir lest for på senga av personalet. De yngste borteboerne er knappe ti måneder gamle. – Vi blir iblant møtt med at det er så fælt å la barna sove borte om natta. Jeg har sett barn som er hos en besteforelder én dag, kanskje en onkel en annen dag, som spør «hvor skal jeg være i natt?» Det er bedre at barna har ett sted å gå når mamma eller pappa arbeider, sier Malla Anttila. Styreren holder opp en stor plansje med navn og tidspunkter. Foreldrene må varsle én uke i forveien når de ønsker å ha poden i barnehagen. På Anttilas ark står navn og tidspunkter for når både barn og voksne er til stede. De ansatte jobber i seks ukers turnus. De går på omgang med å jobbe «fleksibelt», og hopper inn på kort varsel når det trengs en ekstra person. Personalet holder regelmessige møter for å oppdatere hverandre om barnas situasjon. Mindre i barnehagen enn andre Førskoleundervisningen skjer på dagtid, fire timer mellom klokka åtte og fire mandag til fredag. Barnehagen forsøker å følge en normal døgnrytme, med den forskjellen at barna ikke nødvendigvis går hjem om ettermiddagen. – Barn i vanlige barnehager får en «indre klokke», som at de henger ved porten når klokka nærmer seg fem. 56 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL