FINSK ARBEIDSLIV ÅPEN HELE DØGNET: Alle barna på Takatasku har foreldre som jobber om kvelden eller natta. – Er det tøft for ungene å være så mye hjemmefra? – De er ikke mye hjemmefra. Barn i vanlige barnehager tilbringer ofte mellom 200 og 220 timer der i måneden. Våre barn er her i gjennomsnitt 150 timer, svarer Anttila. HJEM OM FORMIDDAGEN: – Med plass i en vanlig barnehage kunne jeg ikke hatt jobben jeg har, sier Phan Thi. Lite etterspurt i Norge – Hvis det er behov blant arbeidstakere for å ha andre åpningstider i barnehagene enn per i dag, bør det vurderes. Men det er ikke noe vi har merket mye til blant våre medlemmer, heller ikke i helse- og omsorgsyrkene, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Samtidig skal man være forsiktig med å opprette mekanismer som styrker utviklingen i retning av et 24timerssamfunn, mener Henriksen Aas. Døgnåpne barnehager kan dekke et behov, men kan også være med på å forsterke et press mot normalarbeidsdagen og gjøre det lettere for arbeidsgivere å kreve at man jobber på ubekvemme tidspunkter. – Vi skal dekke behov som er der, men ikke skape nye behov. I Norge er kommunene ansvarlig for å gi et barnehagetilbud som er tilpasset lokale forhold og behov, inkludert åpningstider. Forskriften om makspris gjelder imidlertid ikke utenom dagtid, og det gis ikke driftstilskudd til barnehagene for oppholdstid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. Fagbladet kjenner ikke til at det fins nattåpne barnehager i Norge. Barna her har ikke det. Mamma kan komme når som helst på døgnet, sier Anttila. Men planlegging må til. Barna er der ikke nødvendigvis til samme tid hver uke. De lager morsdagspresanger halvannen måned i forveien, for å være sikre på å bli ferdig i tide. Mette Henriksen Aas Hos barnehageminister Øystein Djupedal i Kunnskapsdepartementet får Fagbladet opplyst at regjeringen ikke planlegger å endre regelverket eller utrede saken videre. Fagbladet 10/2007 > 57 fbaargang2007 fbseksjonHEL