16 millioner passert – Dette er strålende. Vi har snart nok til å bygge barnebyen i Huambo i Angola. – Ikke rart jeg er stolt over å være tillitsvalgt i dette forbundet, jubler 1. nestleder Gerd Kristiansen. Dermed er det all grunn til å tro at Fagforbundet kommer til å nå målet på 18 millioner kroner i landsmøteperioden. I alt har over 6600 medlemmer sagt ja til å være med i dette viktige arbeidet. Aller ivrigst er de i NordNorge. Troms har hele tida vært i en klasse for seg selv, og har nådd 245 prosent av målet som var satt. I Nordland og Finnmark er de heller ikke snaue – PÅ SKOLEVEI: Gerd Kristiansen sammen med noen av barna som skal flytte inn i den splitter nye skolen for 600 barn i Huambo. de har oppnådd henholdsvis 80 og 88 prosent av målet. Oslo har også gjort en imponerende innsats og har forlengst passert målet. 1602 44 17313 0000000________3400_ Mottakerskontonummer    Til nå har fire fylker nådd KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer) Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: målet, fire andre ligger på rundt åtti prosent og kan komme i mål med bare ett krafttak. – Nå gjelder det å stå på for å få inn de totalt 18 millioner kronene vi har garantert at vi skulle klare å samle inn. For en god stund siden begynte vi å dele ut solidaritetsbevis. Gjester på kurs og konferanser får et bevis på at vi har satt inn 250 kroner i deres navn i stedet for at de får en blomsterbukett. Jeg har ikke hørt ett negativt ord om dette, sier Gerd Kristiansen Solidaritetsbevisene og andre kreative ideer gir klingende mynt i kassa. For kort tid siden overførte Fagforbundet 115.000 kroner til barnebyen – inntekten fra solidaritetsbevisene første halvår i år. 50,pr mnd via avtalegiro 100,pr mnd via avtalegiro 200,pr mnd via avtalegiro Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 Tekst og foto: GEIRMUND JOR 62 > Fagbladet 10/2007 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonHEL