J E INNHOLD > Foto: Sissel M. Rasmussen, LO-Aktuelt 8    TEMA: Da politikken ble til marked 14    Vil informere om EU 15    Iska i hundre 16    Statsbudsjettet 2008 18    – Tilgi oss 20    PORTRETTET: Lykkelig som stor 43    Nytteløse institusjoner 44    FOTOREPORTASJEN: En utsatt minoritet 50    «Alle» på heltid 54    Barnehagen som aldri stenger 58    16 millioner er passert FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Det store skolebibliotekløftet 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56    KRONIKK: Ser du fram til å bli AFP-pensjonist? 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Gull verd for dei små Barnehageløftet Ansatte i barnehagene mener jobben burde verdsettes høyere. Det har regjeringen ikke lagt opp til i sin stor- satsing på barnehagene. 32 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Ufrivillig heltid Finske hjelpepleiere klør seg i hodet over de små stillingene i Norge. I det finske arbeidslivet er ufrivillig heltid et større problem enn ufrivillig deltid. 50 > 2 > Fagbladet 10/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M M Foto: Even Tømte R K T Ø E I L fbaargang2007 fbseksjonKIR