NYTT > VELLYKKET SEKSTIMERSDAG Innføring av seks timers arbeidsdag ved Tine Midt-Norges pakkeri på Heimdal utenfor Trondheim i april i år, har så langt ført til lavere sykefravær, lavere kostnader og økt trivsel. > SINTE FORELDRE Rundt 300 dag- og fritidshjem i København ble nylig blokkert av barnehageforeldre som protesterte mot store nedskjæringer i barneomsorgen. > VÅPENKAPPLØP Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener en sterk folkelig mobilisering mot opprustning er nødvendig. Uten en sterk mobilisering fra enkeltpersoner og organisasjoner, ville ikke Landminekonvensjonen sett dagens lys, uttalte Støre under ti-årsmarkeringen av konvensjonen. > FÅ POLAKKER ER ORGANISERT Polakkene har med seg en generell skepsis mot fagorganisering fra hjemlandet, viser en arbeids- og levekårsstudie utført av forskningsstiftelsen Fafo. Ulf M. Ulriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund tror en av årsakene er at mange har dårlige erfaringer fra hjemlandet med en fagbevegelse som ikke står på arbeidernes side, men er en del av maktapparatet. > TAK PÅ SYKELØNNEN Den svenske regjeringen ønsker å stoppe muligheten for at langtidssyke ved hjelp av avtaleforsikringer, skal få mer enn 75 prosent av lønnen når de har vært syke i et år. > NY MEDLEMSREKORD Fagforbundet har satt ny medlemsrekord med en økning på 628 medlemmer i september. Forbundet har nå 293.817 medlemmer, hvorav 191.797 er yrkesaktive. 4 > Fagbladet 10/2007 Deler ambulanse for å spare penger Helse Førde bruker bevisst ambulanser som tar flere personer for å spare penger. – Helt greit, mener klinikkdirektøren. – Uverdig, svarer pasient. Solfrid Oppedal var svært dårlig, og måtte bringes i ambulanse fra sitt hjem i Eivindvik i Gulen til sentralsjukehuset i Førde. Stor var overraskelsen da hun ble spurt om det var i orden at hun delte ambulansen med en annen person. Ubehagelig – Jeg var så syk og full av smerter at jeg hadde sagt ja uansett hva de hadde spurt meg om. Uansett ville jeg være grei, og sa det var i orden, sier kvinnen til avisen Firda. – Jeg var nær ved å kaste opp av smerter flere ganger på den to og en halv timer lange turen til Førde sentralsjukehus. Legene mistenkte hjerneslag, og siden det ikke hadde blitt stilt noen diagnose, fikk jeg heller ikke smertestillende, forteller hun. Solfrid Oppedal, som selv har vært ambulansearbeider, sier til avisa at hun opplevde situasjonen som svært ubehagelig. Den andre pasienten, en mann, ble lagt på en båre bare noen få centimeter fra hennes egen. Økonomien styrer Klinikkdirektør Terje Olav Øen i Helse Førde sier til Firda at han mener de har et forsvarlig tilbud. Han vedgår imidlertid at praksisen er begrunnet i økonomiske spørsmål. Helse Førde har foreløpig bare én tobåreambulanse, men de planlegger å kjøpe ambulanser som har plass til enda flere pasienter. Oppedal, som er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Sogn og Fjordane, stiller seg sterkt kritisk til Øens uttalelser. – Øen er sykepleier og snakker mot bedre vitende når han sammenlikner et sykerom med en ambulanse, sier hun. – Forstår du at Helse Førde er nødt til å tenke på økonomien? – Det er klart man skal tenke økonomi, men når man er syk og trenger full oppmerksomhet, er det ikke pengene som skal stå i fokus. Da skal man bare sikres en mest mulig behagelig måte å komme seg til full behandling på. Tekst: SANDRA LILLEBØ Nå starter tariffdiskusjonen Tarifforhandlingene foregår i april neste år, men for Fagforbundets medlemmer er oppgjøret allerede i full gang. Det er nå medlemmene har mulighet til å påvirke kravene i neste hovedoppgjør. Fra midten av oktober og fram til utgangen av november arrangeres det tariffkonferanser i alle fylkene. Alle tariffområder skal være representert på konferansene, som hver for seg skal prioritere fem hovedkrav som sendes inn til Fagforbundet sentralt. Ann-Mari Wold gjør at mange medlemmer utenfor KS-sektoren føler seg litt glemt. Slik er det ikke! Alle skal behandles likt, og derfor understreker vi til alle ledd i organisasjonen hvor viktig det er at representanter fra alle – Mediedekningen, som konsentrerer seg om de store områdene, tariffområder deltar i prosessen, sier leder i forhandlingsenheten, Illustrasjonsfoto: Tore Wuttudal/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonKIR