SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Seier for de ansatte Bystyret i Arendal har etter påtrykk fra tillitsvalgte vedtatt at private barnehager må ha tariffavtale for å få kommunalt tilskudd. 28 > Nytt årsstudium Fagforbundet i Kristiansand har tatt initiativ til nytt årsstudium i barne- og ungdomsarbeid som gir 8000 kroner i lønnstillegg. 30 > Skolebibliotek Også i Sør-Afrika satser man på bibliotek. Skolebibliotekene er til stor hjelp og støtte når elevene skal lære å lese og skrive. 36 > Foto: Karin E. Svendsen AKTIV UTEN STRESS: Ordfører Rune Øygard støtter opp om utvidet kultur- og idrettsaktiviteter i Vågå-skolene. Her sammen med elever og idrettslærer Per Edvin Lind. Drama og idrett i Vågå-skolene Verktøy om arbeidsmiljø I august lanserte Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) en faktabok om status og utvikling av helse, miljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser. Faktaboka tar sikte på å dekke hele spekteret av aktuelle temaer om arbeidsmiljø, brutt ned på yrkesgrupper, næringsgrupper, alder og kjønn. Den er trolig nyttig for alle i fagbevegelsen som er engasjert i HMS-arbeid eller arbeidsmiljø generelt, skriver Fri Fagbevegelse. Boka skal følges opp med nye faktabøker om arbeidsmiljø og helse hvert tredje år, basert på ulike kilder, som Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten og tilsynsmyndighetene. Ifølge avdelingsdirektør Stein Knardal ved Stami er det store kunnskapshull når det gjelder hvordan arbeidsmiljøet påvirker helse og sykefraværet. Han mener det trengs mer forskning for å gjøre arbeidsmiljøet og arbeidsinnholdet mer effektivt. Boka viser også at det er flere dødsfall i arbeidslivet enn tidligere antatt. Dette henger sammen med at mange dødsfall mangler opplysninger om at det var en arbeidsulykke. Årlig skjer det rundt 78.000 skadetilfeller som medfører legebehandling eller sykefravær. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 10/2007 > 27 Skolebarn i Vågå får drama og ballspill i SFO. Vågå tar mål av seg til å være en barne- og ungdomskommune, og derfor er det et nært samarbeid mellom idretten, kulturskolen og skolefritidsordningen (SFO). Alle ungene i Vågå får tilbud om å delta på allidrett og kulturskolekarusell. – Poenget i dette samarbeidet er å legge aktivitetene i forlengelse av skoledagen og i SFOtida. Dermed slipper elevene å reise hjem, og vi skaper forhåpentligvis en mindre stresset hverdag for både foreldre og barn, sier rektor Torgeir Sæteren ved Vågåmo skole til Fagbladet. Aktivitetene er åpne også for elever som ikke går i SFO. Ansatte ved skolen tar vare på ungene og gir dem en matbit før de blir fulgt til aktivitetene som begynner 20 minutter etter skoleslutt. Idretts- og kulturaktivitetene foregår på eller i nærheten av skolen og varer i en time. Frivillig tilbud – Dette handler ikke om at kommunen overtar alt, men om at vi gir et tilbud til dem som ønsker aktiviteter for sine barn, samtidig som timeplanen ikke blir lenger enn den behøver å være, sier rektor. Sæteren presiserer at det dreier seg om et samarbeid mellom tre selvstendige aktører; SFO og kulturskolen som er kommunale, og allidretten, som organiseres gjennom frivillig sektor. Nytt av året er at allidretten har kjøpt fri en av lærerne ved skolen to klokketimer i uka til å stå for idrettsaktivitetene. Det er Per Edvin Lind som er utdannet både som lærer og fysioterapeut. Ansvarlig for kulturkarusellen er kulturskolerektor Anita Moe. Tekst: MONICA SCHANCHE fbaargang2007 fbseksjonKIR