AKTUELT Arendal krever barnehagetariff Kommunestyret i Arendal har vedtatt at private barnehager må ha tariffavtale for å få kommunalt tilskudd. – Vedtaket er en stor seier for våre medlemmer, sier hovedtillitsvalgte Elin Berntsen i Fagforbundet og Mette Berg Nielsen i Utdanningsforbundet. De to forbundene har kjempet side om side for at de ansatte i private barnehager skal ha rett til tariffavtale. Debatten om organisasjonsfrihet er blitt løftet gjennom denne prosessen, sier Mette Berg Nielsen. – Det er viktig at folk nå kan organisere seg uten å holde det skjult for arbeidsgiver. Nå er det slått fast at det skal være offentlige avtaler som regulerer lønns- og arbeidsforhold, slik det er for andre kommunalt ansatte, sier Elin Berntsen til Fagbladet. Samme krav I februar i år sendte de to hovedtillitsvalgte felles brev til rådmannen hvor de krevde at private barnehager måtte inngå tariffavtale med de ansatte for å få kommunalt tilskudd. Forslaget fikk støtte av både rådmannen og administrasjonen, før det ble vedtatt av et flertall i bystyret. Vedtaket gjøres gjeldene fra 1. januar 2008. Frp har argumentert med at det offentlige ikke skal blande seg inn i private virksomheter. – Både private og kommunale barnehager er med i samordnet opptak, og må oppfylle minimumskrav, påpeker Mette Berg Nielsen. LIKESTILT: Alle barnehageansatte skal ha samme rettigheter og muligheter. Heldigvis har Arendal kommune forstått dette, understreker f.v. Mette Berg Nielsen, Utdanningsforbundet, Elin Berntsen, Fagforbundet og SKKO-leder Inger Mari Oveland i Arendal. Normale rettigheter Mette Berg Nielsen, som er pedagogisk leder i Gåsungen barnehage, har selv merket på kroppen hvor viktig det er med tariffavtale, både når det gjelder lønn under svangerskapspermisjon og rett til feriepenger. Barnehagen hennes, som tidli- gere var privat, ble kommunal i 1998, samme året som hun selv fikk barn. – Det var heldig for meg. Tidligere gikk kvinnene nærmest personlig konkurs det året de fikk barn. Den tiden er heldigvis over. Dette handler om likestilling. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Spaserstokk til 15 millioner Regjeringen har satt av 15 millioner kroner til Den kulturelle spaserstokken for neste år. For 2007 hadde regjeringen bevilget ti millioner kroner til kultur for eldre. I april ble alle landets kommuner invitert til å søke om midler til Den kulturelle spaserstokken. Departementet mottok 239 søknader med en samlet søknadssum på nesten 44 millioner kroner.    KES Fengslende bibliotek i Sem Økte bevilgninger over statsbudsjettet gir innsatte ved Sem fengsel i Vestfold nytt bibliotek til jul. – Dette er fantastisk gledelig, sier bibliotekssjef Vigdis Gjeldstad Jacobsen i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek til Fagbladet. – Det er svært gledelig at bibliotektjenestene ved fengslene nå styrkes. Ekstra gledelig er det at Sem fengsel får et av de nye fengselsbibliotekene, sier Gjelstad Jakobsen. Sem fengsel med 62 plasser er hovedvaretekstsfengsel i Vestfold. Økte bevilgninger til ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) gjør at Tønsberg og Nøtterøy bibliotek kan opprette en helt ny filial ved Sem fengsel. I tillegg blir allerede eksisterende tilbud ved Berg fengsel styrket. Bøker og kultur – Vi skal bygge opp et bibliotek fra grunnen av, og det vil skje i samarbeid med undervisnings- og helsedelen i Sem fengsel. De har ønsker om mer kulturelle og litterære arrangementer og kan tenke seg både skrivekurs og forfattermøter som kan stimulere skolearbeid og leselyst, forteller Gjelstad Jacobsen. Grunnstammen i biblioteket blir bøker, lydbøker og musikk, i tillegg til sentrale oppslagbøker. Stort spenn – Vi må ta høyde for å kunne betjene personer som ikke leser og skriver norsk så godt, og mennesker med lese- og skrivevansker. Ellers er det et stort spenn. Undervisningen på Sem foregår på flere plan fra grunnskole til universitetsnivå. Det blir viktig at biblioteket klarer å matche dette, sier Gjelstad Jacobsen. Biblioteksjefen forsikrer at Tønsberg og Nøtterøy bibliotek vil stå til rådighet for den nye filialen sin med det den måtte trenge. Det de ikke selv har, kan skaffes til veie gjennom fjernlånetjenesten i Norge. Tekst: MONICA SCHANCHE Nytt yrkesfaglig temahefte «Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom.» kan bestilles på nett www.fagbladet.no Ett eksemplar 25 kroner Klassesett (25 stk) 150 kroner 28 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR