AKTUELT Nå begynner kulturjobben Kulturloven er på plass. Den skal sikre at kultur ikke blir en salderingspost i kommunebudsjettene. Nå må kulturloven inn i tillitsvalgtopplæringa. – Våre tillitsvalgte må skoleres slik at de blir bevisste og årvåkne når budsjettene skal behandles i kommunene, sa Rita Lekang fra LOs ledelse på Fagforbundets kulturkonferanse nylig. – Kulturloven skal sikre at kultur er med på å skape et rikt og godt liv for alle. Samtidig skal den sikre lønns- og arbeidsvilkåra til de som jobber på feltet, sa Rita Lekang. – En av fagbevegelsens viktigste roller er å være en motvekt mot kommersialisering. Nå må kulturloven gjøres kjent. Den må inn i tillitsvalgtopplæringa så våre folk blir bevisst sin rolle. Det er lokalt at jobben skal gjøres – på ulikt vis fra sted til sted, Rita Lekang. Kulturkonferansen samlet for første gang de kulturansatte fra Seksjon samferdsel og teknisk og Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Målet er å bygge nettverk, bli sterkere og mer synlig både i forbundet og utad. Tekst: MARIA WATTNE Kultur og helse er sant Med to grep på gitaren kan pleierne dra musikken inn i dagliglivet på sjukehjemmet. Og når kulturskolen også legger noen av sine øvelser til en avdeling, er kulturtilbudet straks mange hakk bedre på Ørland sjukehjem. Kulturskolen og sjukehjemmet i Ørland kommune har gått sammen om å utvikle et lavterskeltilbud. På Fagforbundets seminar om Kreativ Omsorg fortalte rektor ved den kommunale kulturskolen Gunn Kristin Ørsleie, daglig leder ved sjukehjemmet Eva Tyskø Sivertsen og prosjektmedarbeider Margaret Aune om sine erfaringer med å trekke veksler på bibliotek, forsvar, frivillighetssentralen, folkehelsa og andre organisasjoner i lokalmiljøet. Hver uke – Vårt mål er at alle eldre skal oppleve kultur hver uke. Vi tror det gir økt livsglede og bedre helse, sier Aune som arbeider som lærer ved Kulturskolen i tillegg til at hun har vært engasjert i prosjektet Helse + Kultur = sant. De tre foredragsholderne har alle LIV I PAUSEN: Av og til bruker pleierne halve matpausen for å holde de to grepene ved like. Her øver Anne Iversen (t.v.), Unni Kirkbak og Randi Lund. arbeidet for å bringe mange former for kultur inn på sjukehjemmet. Leseombud har fått kurs på biblioteket for å få tips om valg av litteratur og stemmebruk, de har arrangert ettermiddagsdans, og de har samarbeidet med Steinerskolen som har en gruppe elever som har lyst å ha kontakt med eldre mennesker. I løpet av prosjektperioden har hver avdeling på sjukehjemmet fått sin kulturkontakt. Og ikke minst; mange av pleierne har tatt et gitarkurs slik at de behersker to grep og dermed har et repertoar som er stort nok i massevis. Innkjøp – Vi har kjøpt inn et flyttbart piano, tolv gitarer med stativ, stemmemaskin til gitar, lydanlegg og oppslagstavler som brukes til å informere om hva som skal skje de nærmeste dagene og ukene. – Da har de eldre noe å se fram til og glede seg til. Men vår erfaring er at det som koster minst, er det aller mest populære tilbudet. Når barna kommer på besøk for å holde huskonsert i stedet for å øve på kulturskolen, ser vi at de gamle løfter hodet, og føttene kommer i bevegelse. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Barne- og ungdomspris PRISVINNER: Biblioteket i Kristiansand er sentral kulturformidler og møteplass for barn og unge. Her får Rahyan (18) fra Kvadraturen skole og Hamed (15) fra Grim skole veiledning av bibliotekar Liv Rosland. Kristiansand er nå kåret til Årets barne- og ungdomskommune 2007. Fra før er de utropt til Norges kulturkommune. Kristiansand kommune oppnådde i fjor full barnehagedekning. – Bare det gjør dem til en foregangskommune, særlig med tanke på at det er en storby. I barnehagene er det lagt stor vekt på å inkludere språklige minoriteter, i tillegg til at de har graderte satser basert på foreldrenes inntekt, sier likestillingsminister Karita Bekkemellem til NTB. Kristiansands varaordfører Bjarne Ugland (Ap) tok i mot utmerkelsen på den årlige konferansen om barne- og ungdomspolitikk «Trivsel , miljø og helse» i slutten av september. Konferansen var lagt til fjorårets vinnerkommune Vågå. – Tanken på barn og ungdom gjennomsyrer hele kommunen og måten alt planlegges på. Vi har som slagord at vi tror på muligheter, og barn og ungdom er akkurat det – muligheter, sier Ugland til NTB. Tidligere i år mottok varaordfører Ugland på vegne av kommunen også prisen som Norges kulturkommune 2007. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 10/2007 > 29 Foto: Margaret Aune Klette fbaargang2007 fbseksjonKIR