Studenter i hinder og uteliv Fagforbundet i Agder har tatt initiativ til et unikt årsstudium som er spesielt til- passet barne- og ungdomsarbeidere. Tekst: MONICA SCHANCHE – Studiet er spennende og svært vari- ert. Det gir en inspirasjon til å lære noe nytt, og det absolutt morsomste har vært alle natur- og uteaktivitetene vi har fått med oss, er den samstemte konklusjonen til barne- og ungdomsarbeiderne Rønnaug N. Kristiansen, Mona Aadland, May Mellemseter og Elisabeth Winter. De er stolte av at de kan ta barne- og ungdomsstudiet på universitetet, og anbefaler studiet på det sterkeste. Den nye kompetansen gir dem flere bein å stå på. De voksne studentene har mye praksis, og de får skryt for sin dyktighet og blir sett på som drømmeelever. Flaggermus og planteliv Sammen har de laget en gruppeoppgave om hvordan de kan skape uteaktiviteter og naturopplevelser for barn. –Vi har sovet ute med selskap av flaggermus. Laget mat over bålet, LÆRERIKT: Barne- og ungdomsarbeiderne Rønnaug N. Kristiansen, Mona Aadland, May Mellemseter og Elisabeth Winter er kjempetent på friluftsliv og økt kompetanse. studert planter, dyre- og fugleliv i skiftende årstider, lært å lage hinderløyper og andre uteleker for barn i bevegelse. Den nye gleden over friluftsliv tar vi med oss tilbake i jobben for barn og unge, forteller Rønnaug N. Kristiansen. Bygger på fagbrevet Sammen med Universitetet i Agder arrangerer Fagforbundet i Kristiansand et eget studium skreddersydd for barne- og ungdomsarbeidere. Faget er en faglig fordypning for dem som allerede har tatt fagbrev, og som er klar for å utvikle kompetansen sin. Årsstudiet i Barne- og ungdomsarbeid er lagt opp som et deltidsstudium over to år slik at deltakerne kan jobbe ved siden av. De har også mulighet til å få fri med lønn for studiedagene etter avtale med arbeidsgiver. Det er hovedtillitsvalgt Kirsti Sagen i Kristiansand som har tatt initiativet, og hun er selv student på årsstudiet. Inspirasjonen fikk hun fra Fagfor- bundets yrkesseksjon i Trøndelag, dro på studiebesøk og tok kontakt med Høgskolen (nå Universitetet i Agder) for å få i stand et liknende opplegg i Kristiansand. Universitetet i Agder står for det faglige innholdet, mens Fagforbundet er økonomisk garantist og skriver kontrakt med studentene. Studiet kvalifiserer til lån og stipend i Statens lånekasse. Satser på barne- og ungdomsarbeideren – Ved gjennomført eksamen er det mulig å få omgjort deler av lånet til stipend. I tillegg kan medlemmer søke Fagforbundet om dekning av studieutgifter, opplyser Kirsti Sagen. I Kristiansand har Fagforbundet PRIMUS MOTOR: Hovedtillitsvalgt Kirsti Sagen i Fagforbundet. 30 > Fagbladet 10/2007 Foto: Monica Schanche fbaargang2007 fbseksjonKIR