fem hovedtillitsvalgte. Kirsti har ansvaret for medlemmer i skoler og barnehager. Hun er glad for at hun kan bidra til å øke kompetansen for egen yrkesgruppe. – Det er fint å kunne gjøre noe for barne- og ungdomsarbeiderne, og ha mulighet til å få gjennomslag i forhandling med arbeidsgiverne, stråler Kirsti Sagen. Hun har drøftet innholdet i studiet med både barnehagedirektør og skoledirektør, som har gitt innspill om hvilken kompetanse kommunen vil ha behov for; f.eks. natur- og uteaktiviteter og språk, lese- og skriveferdigheter. Fagforbundet har vært rundt til alle enhetslederne i barnehagene og rektorene på skolene. – Vi informerer om studiet, men også om at vi satser på at barne- og ungdomsarbeideren skal få kompetanseheving – og ikke bare lærere og førskolelærere, sier Sagen. Økonomisk uttelling Som hovedtillitsvalgt har Kirsti Sagen forhandlet fram en avtale med Kristiansand kommune om karriereplan for dem som tar studiet. I følge planen gir hver modul på 15 studiepoeng en uttelling på 2000 kroner. Med ferdig eksamen fra hele årsstudiet på 60 poeng blir det 8000 i lønnstillegg. Det forutsetter at studiet er avtalt med enhetsleder på forhånd, og inngår som en del av kompetanseplanen. Tilleggsutdanning inn i tariffen – Det vi har oppnådd bør bli en landsomfattende ordning som ikke bare gjelder et arbeidssted eller kommune. Lønnsforhøyelse bør inn i tariffavtalen og komme alle fagarbeidere som tar tilleggsutdanning til gode, slik det er for høgskolegruppene, mener Sagen. Fagforbundet arbeider også for at årsstudiet skal telle som et år i førskole- og lærerutdanningen. – Vi er opptatt av at utdannede barne- og ungdomsarbeidere blir anerkjent som fagarbeidere i skolen, og ikke blir betegnet som assistenter, sier Kirsti Sagen. Veiledere På en samling i begynnelsen av september foreleste lærerne Angelika Holte og Kari Sundsli om atferdsvansker hos barn og unge. Studentene fikk også med seg viktig kunnskap om hvordan de skal gi god veiledning, både til barn og til nye lærlinger i faget. Flere av deltakerne på studiet er allerede veiledere for lærlinger på sitt arbeidssted. Illustrasjonsfoto: Rønnaug N. Kristiansen Fagbladet 10/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonKIR