Det store Vi satser, sier regjeringen. De vil ha full barnehagedekning. Førskolelærere er stor mangelvare. Men hva med assistentene? Barnehagene fungerer ikke uten dem. Tekst og foto: SISSEL M. RASMUSSEN/LO-AKTUELT barnehageløftet Mens vi tenker på høyt støynivå og et ustoppelig mas, elsker de fleste barnehageansatte jobben sin. De elsker ungene, alt de får være med på, utvik- lingen, kontakten, læreprosessen, at de får være ute. Problemet er bare hvordan de skal klare seg økonomisk. For lønna strekker ikke til for de fleste. Det er ikke enkelt å skulle klare seg på en topplønn – etter ti års ansiennitet – på 265.800 kroner. Eller å være ung og i etableringsfasen med en begynnerlønn på 217.100. Utbyggingen går så fort at det er vanskelig å skaffe nok folk til å jobbe i barnehagene. I mange kommuner gjelder det både førskolelærere og assistenter, mens den økte satsingen kun har gått til førskolelærerne. – Dette må det gjøres noe med. Assistentene må opp i lønn, sier styrer og sjef i Stokka barnehage i Stavanger. Sonja Iversen styrer en av Norges største barnehager. Fra i høst har hun > REKRUTTERING Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen. Det er satt av åtte millioner kroner til tiltak i år, men ingenting brukes på assistentene. Lønn er det opp til partene i arbeidslivet å forhandle om, men mye av de øremerkede tilskuddene til barnehagene i kommunene, går med til å øke lønna til førskolelærere. Likevel tjener en førskolelærer i snitt mellom 30 og 40.000 kroner mindre enn en lærer. ansvaret for 70 ansatte og nærmere 300 barn. Modul på modul I Stavanger-regionen bygges det midlertidige modul-barnehager over en lav sko, etterspørselen etter førskolelærere og assistenter er så stor at de mangler kvalifiserte søkere. Utpå høsten skal rundt 560 nye barnehageplasser stå klare. – Jeg har intervjuet hundrevis av søkere, føles det som, sier Sonja Iversen. 32 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR