I høst åpner Stokka barnehage en ny avdeling – modulbasert – med plass til 130 barn, de fleste plassene går til barn under tre år. Hver småbarnsplass er dobbelt så dyr i drift som en for dem over tre år. – I Stavanger er det full barnehagedekning for barn over tre år. Det er nesten ingen på venteliste, framholder Iversen, som mener at de snart må konkurrere om ungene. De rundt 300 som står på venteliste, får plass i løpet av året eller neste år. Mange har fått plass, men de sier nei takk fordi de vil bruke en barnehage i nærheten av der de bor, hevder Iversen. – Foreldrene er svært bevisste, og de krever kvalitet for barna sine. Derfor er det viktig for oss å ha ansatte med god kompetanse og som trives med jobben sin. Økt lønn Merete Ramsli har holdt på med ansettelser siden påske. Hun er den nye barnhagestyreren i Morgedal barnehage, også den modulbasert, åpner i disse dager. Hvis hun får tak i nok kvalifisert personale da. Akkurat nå mangler hun både førskolelærere og assistenter. KLATRE: Tillitsvalgt Elsa Nielsen trives med ungene i barnehagen, men – De mest attraktive arbeidstakerne    synes arbeidet shopper og velger på øverste hylle for tiden. Kommunene overbyr hverandre, og førskolelærernes lønn har steget tre ganger fra 2006. Assistentene har derimot ikke fått noen lokal lønnsøkning. Stavanger kommune har hevet førskolelærernes lønnsstige til topplønn etter 16 år, mens assistentene fremdeles stopper på ti år. Flere    > burde verdsettes høyere. Fagbladet 10/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKIR