styrere mener at assistentene også burde få utvidet lønnsstigen. En førskolelærer som får jobb i barnehage, har også prioritert plass til egne barn i barnehagen. Dette er en av gulrøttene som skal friste førskolelærerne til å jobbe i barnehage. Merete Ramsli mener det samme tilbudet burde gjelde for assistenter. – Dette er et strakstiltak som burde kunne innføres uten problemer, mener Sonja Iversen. Luselønn Stokka barnehage ligger i et godt etablert strøk av byen. Store deler av foreldregenerasjonen har flytta inn i leilighet, barna har tatt over og flytta inn igjen med sine små og håpefulle. Stavanger er et pressområde, boliger er dyrt, mange tjener godt i oljehovedstaden. Mens foreldrene kan tjene millioner, går de som passer barna deres på luselønn. Kristine Westerlund er 22 år og studerer journalistikk, og hun trives godt i barnehagen. Men med en lønn JORDBÆR: Anita Bøgild har jobbet i mange år med barn med spesielle behov. For det får hun ingen ekstra lønn, men de kan spise egenplanta jordbær. på 217.000 klarer hun seg ikke. For å kunne betale de faste utgiftene, jobber hun ekstra i bar og sitter barnevakt fast to kvelder i uka. – Hvis jeg skal fortsette å jobbe i barnehage, har jeg ikke sjanse til å kjøpe meg en leilighet. Boligprisene i Stavanger er fullt på høyde med Oslo. Jeg vil tjene bedre på Rema 1000, påpeker Kristine. Elsa Nielsen er assistent og har jobbet i denne barnehagen i 25 år. Hun er tillitsvalgt for Fagforbundet og har oppnådd topplønn for mange år siden. Både hun og mange kolleger har gått på flere kurs gjennom mange år, og de har opparbeidet seg en stor realkompetanse, men det gir ingen utslag på lønna. En barne- og ungdomsarbeider får noe høyere lønn, men fremdeles er den svært lav. – Alle er opptatt av lønna. Vi trives utrolig godt med jobben vår, men dette er ikke en forsørgerlønn. De unge blir her et år eller to, selv om de trives. Det blir viktig for kommunene å sørge for at folk står lenge i jobb, og gi gode arbeidsvilkår for seniorene. Uten dem vil det bli stor mangel på folk i barnehagene, mener flere av assistentene, og føyer til: – Kanskje alle må bli førskolelærere? Økt status – At barnehagesektoren er overført fra Barne- og Familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet er av stor politisk betydning, mener Sonja Iversen. – Vi er kommet inn i begrepet livslang læring, og får et sterkere skolefokus. Håpet er at det fører til en statusheving og større anerkjennelse av det arbeidet vi utfører med barna fra de er små, understreker Iversen, og mener det bør gjenspeile seg i lønns- og arbeidsvilkårene. – En barnehagestyrer er en virksomhetsleder, på lik linje med en rektor, men lønnsnivået er svært forskjelling, poengterer hun. REKRUTTERING: Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en strategi for å rekruttere førskolelærere til barnehagen. 34 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR