FOKUS Både i Norge og Sør-Afrika er det kampanjer i gang for å utvikle skolebibliotekene. I Sør-Afrika er målet at hver skole skal ha sitt første bibliotek. I Norge er målet å sikre en minimumskvalitet. > RANDI LUNDVALL Skolebibliotekar ved Løkeberg skole i Bærum Fokusforfatteren trekker fram betydningen av å ha gode skolebibliotek både her hjemme og ute. Det store skolebibliotekløftet 36 > Fagbladet 10/2007 DETTE SKOLEÅRET driver Norsk Bibliotekforening en kampanje i samarbeid med blant annet Fagforbundet for å få satt søkelyset på forholdene i norske skolebibliotek som er av svært forskjellig kvalitet. Kampanjen har fått navnet Skolebibliotekløftet. Et godt skolebibliotek er en uvurderlig støtte i skolens pedagogiske arbeid. Kunnskapsminister Djupedal har forstått dette og har satt i gang et arbeid for å lage et utviklingsprogram for våre skolebibliotek. Dette skal være ferdig i januar 2008. I AUGUST var det Ifla-konferanse i Durban. Jeg er så heldig å få være Norsk Bibliotekforenings representant i Section for School Libraries and Resource Centers. Det finnes slike seksjoner for alle typer bibliotek, og Norge har medlemmer i flere av disse. Durban er den største byen i provinsen Kwazulu-Natal med over tre millioner innbyggere. I denne provinsen har utdanningsdepartementet også forstått betydningen av skole- bibliotek. Etter mange års venting på en nasjonal politikk på området, har departementet tatt skjeen i egen hånd og laget egne retningslinjer for lesing og skolebibliotek (Reading Policy Guidelines) som tar for seg betydningen av en skikkelig og helhetlig leseopplæring og ser skolebibliotekets viktige rolle i dette arbeidet. INTERNASJONALE undersøkelser i lesing har vist at SørAfrika kommer dårlig ut selv om prosent av befolkningen, og svært mange lever under dårlige økonomiske forhold, med voksne som ikke er spesielt gode rollemodeller for barna når det gjelder lesing og utdanning. Leseopplæringen er en stor utfordring for landets skoler. UNDER OPPHOLDET i Durban dro 27 av konferansedeltakerne til en skole utenfor byen for å besøke et skolebibliotek. Vi var fra forskjellige land som alle jobber med skolebibliotek eller «Et godt skolebibliotek er en uvurderlig støtte i skolens pedagogiske arbeid.» utdanning er den største posten på nasjonalbudsjettet. Parallellen til Norge og resultatene fra Pisa-undersøkelsen, som ga støtet til Kunnskapsdepartementets strategiplan Gi rom for lesing i 2005, er nær, selv om Sør-Afrika og Norge er to land som det vanligvis ikke er naturlig å sammenlikne. Den svarte befolkningsgruppen i Sør-Afrika utgjør 80 med utdanning av skolebibliotekarer. Da vi ankom den lille landsbyskolen, var de 900 svarte elevene fra 1.–4. klasse opptatt med dagens gratis måltid. Uten mat blir det dårlig læring. Stoler var satt fram til oss gjestene ute i skyggen av en av skolebygningene. Rektor fortalte oss litt om forholdene på den lille skolen med så mange elever. Den heter fbaargang2007 fbseksjonKIR