FOKUS Saphumelela Primary School, og navnet betyr «vi vil lykkes», og det gjør de også. En mannlig representant fra departementet (en av de få menn jeg så på skolen) forteller om hvordan de satser på skoler som denne og at den virkelig er i ferd med å lykkes. Etter bare noen få års satsning scorer elevene høyt på de prosjektene de deltar i. Gode skolebibliotek er en av forutsetningene. «En skole – sitt eget bibliotek» er modellen departementet arbeider etter. Mer enn 1000 skoler i KwazuluNatal har til nå fått sitt eget bibliotek og bibliotekar. De blir fulgt opp fra departementet med utstyr og bøker. ETTER AT ELEVENE hadde underholdt oss med sang, eventyr, høytlesing og «dagens tema», som denne dagen viste seg å være sikkerhet, fikk vi se skolebiblioteket. Sammenliknet med de enkle skolebygningene var dette rommet som et paradis. Det var ikke stort, kanskje 35m2, men dekket med bokhyller og fargerike plakater. Nesten alt er engelskspråklig materiell, og en skole i England sender gaver hit i tillegg til det departementet sender. Jeg fikk inntrykk av at biblioteket ikke hadde så mange bøker og annet materiell på morsmålet deres. Bibliotekaren har lagt ned mye arbeid for å gjøre det fint og fristende, og hun sa at elevene fikk låne med seg bøker hjem. Dessverre fikk vi ikke se elevene i aksjon i biblioteket, men Illustrasjonsfoto: colourbox.com uansett syns jeg dette møtet med denne barneskolen ble et av høydepunktene under hele konferansen. > IFLA • Ifla – International Federation of Library Associtations and Institutions – er en verdensomspennende organisasjon for ansatte innen bibliotek- og informasjonssektoren. • Etablert i 1927 med hovedkontor i Haag, Nederland. • Den arbeider aktivt opp mot andre organisasjoner som Unesco, WTO og ulike forskningsmiljøer. • Bibliotekparaplyen har en rolle i det norske samarbeidet. Fagforbundet har et godt samarbeid med Norsk Bibliotekforening, og forbundet vurderer medlemskap i IFLA for sine medlemmer innen biblioteksektoren. • Ifla holdt sin 73. konferanse i Durban, Sør-Afrika 19.–23. august i år. Hoved- tema var «Libraries for the future: progress, development and partnerships». • 3162 deltakere fra 150 land kunne velge mellom 158 ulike foredrag. Slike konferanser avholdes hvert år. Fagbladet 10/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonKIR