FINSK ARBEIDSLIV FÅ SMÅ STILLINGER: Nesten ni av ti kommunalt ansatte i Finland jobber heltid. Päivi Bakalopulos er en av dem. fire–fem helger i strekk. Det kommer an på den som lager turnusen. I prinsippet kan arbeidsgiveren be deg om å jobbe hver helg hele året, sier Öhman- Lena Öhman-Jokinen Jokinen. Mens vi skriver, er det tarifforhandlinger i Finland. Super og andre forbund i kommunal sektor krever store lønnsøkninger. Samtidig vil de ha minst én Medaljens bakside for finnene er turnuser med mer helgearbeid enn deres norske kolleger er vant til. Avtaleverket slår fast at en fulltidsansatt skal jobbe 114 timer og 15 minutter i løpet av en treukersperiode. Minst ni timer uavbrutt fri per døgn, og 35 timers uavbrutt fri i uka. Men det er ikke sikkert fridagene er i helgen. – Er man uheldig, må man jobbe frihelg hver tredje uke. – Det burde absolutt være mulig. Dagens ordning er veldig urettferdig. Innstilling Pleierne på Forsby sykehus er imidlertid fornøyde. Der er arbeidsgiveren flink til å tilpasse turnusen etter hvem som ønsker å jobbe når. Men noen helger og kvelder blir det på alle. – Det er nok et spørsmål om innstilling. Jeg har valgt dette yrket, og vet at det er turnusarbeid og at jeg ikke alltid har fri når alle andre har det, sier Bakalopulos, som har lært seg å sette pris på å ha fri midt i uka. – Det er fint å kunne tenke på seg selv, shoppe, gå på museum. Da barna var små, jobbet jeg om dagen og hadde bare fri i helgene. Det var mye mer slitsomt. Det er bedre å veksle mellom morgen og kveld og ha fri midt i uka. Fagbladet 10/2007 > 51 fbaargang2007 fbseksjonKIR