J E INNHOLD > Foto: Svein André Svendsen. 8    TEMA: Da politikken ble til marked 14    Vil informere om EU 15    Iska i hundre 16    Statsbudsjettet 2008 18    – Tilgi oss 20    PORTRETTET: Lykkelig som stor 39    Nytteløse institusjoner 40    FOTOREPORTASJEN: En utsatt minoritet 46    «Alle» på heltid 48    Barnehagen som aldri stenger 54    16 millioner er passert FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Flexicurity for arbeidsgiverne 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52    KRONIKK: Ser du fram til å bli AFP-pensjonist? 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Gull verd for dei små Larvik – årets servicekommune Vi svarer så fort vi kan på alle henvendelser, og senest innen 24 timer, forteller Vigdis Moe Sannes, kundebehand- ler i Servicesenteret i Larvik. Kommunen ble nylig kåret til årets servicekommune. 32 > 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON Ufrivillig heltid Finske hjelpepleiere klør seg i hodet over de små stillingene i Norge. I det finske arbeidslivet er ufrivillig heltid et større problem enn ufrivillig deltid. 46 > 2 > Fagbladet 10/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286 241 393 Trykksak M M Foto: Even Tømte R K T Ø E I L fbaargang2007 fbseksjonKON