Iska i hundre Den verdensomspennende organisasjonen for offentlig ansatte er hundre år gammel. Tekst og foto: EVEN TØMTE «Offentlige tjenester av god kvalitet til alle» var slagordet da Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (Iska) markerte sitt hundreårsjubileum. Fagforbundets arbeid med modellkommuner i Norge fikk en framtredende plass da den internasjonale sammenslutningen av offentlig ansatte samlet seg til verdenskongress i Wien. Fagforbundets oppskrift innebærer å lytte til de ansatte, som eksperter på sin egen arbeidsplass. Samarbeid mellom administrasjon, politikere og ansatte, brukerfokus og ansattes egen deltakelse i omstillinger er et bedre alternativ enn privatisering og konkurranseutsetting for å sikre tjenester av god kvalitet. Det var budskapet som ble framført av leder av Fagforbundets omstillingsenhet Anne-Grethe Krogh og Kristen Dalby fra stiftelsen Imtec for tillitsvalgte fra hele verden. – I begynnelsen trodde Fagforbundet at vi kunne følge noen felles mønstre i arbeidet. Det viste seg å være vanskelig. Hvis man skal involvere brukere og ansatte, må man også ta lokale forhold med i betraktningen. Det betyr at hver enkelt organisasjon må betraktes som unik, og at lite kan standardiseres, sa Dalby. Presentasjonen ble møtt med interesse, men også en del skepsis fra de internasjonale delegatene. Flere av deltakerne mente modellen var uaktuell i den tredje verden, der det er mye fattigdom og det ofte står dårlig til med faglige rettigheter. – Jeg tror ikke fattigdom i seg selv er noe hinder for å bruke denne metodikken. Men den krever nok at det er en fagbevegelse som er sterk og anerkjent nok til å kunne opptre som en likeverdig partner, svarte Kristen Dalby. > ISKA • Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (Public Services International) er en sammenslutning av 651 fagforbund i 154 land. • Til sammen representerer organisasjonen over 20 millioner arbeidstakere. • Organisasjonen fyller 100 år i 2007. • I Norge er elleve organisasjoner tilsluttet Iska. • Organisasjonen har nettsider på www.world-psi.org • Les mer om Iska-kongressen på www.fagbladet.no og www.psi100.org Danske ved roret Peter Waldorff fra Danske Handel og Kontor tar over som generalsekretær i Iska. Waldorff tar over etter nederlenderen Hans Engelberts, som har ledet organisasjonen i 26 år. Dansken ble valgt etter en tett valgkamp mot Keith Sonnet fra Fagforbundets britiske søsterorganisasjon Unison. Waldorff kommer fra Handel og kontor (HK) i Danmark. Han fikk støtte fra de nordiske forbundene, deriblant Fagforbundet. De neste fem årene skal han lede Iska i dets arbeid for å fremme offentlige tjenester av høy kvalitet, arbeide for migranters rettigheter, motarbeide kommersialisering av vannresurser og sikre rent vann til alle, motarbeide diskriminering, korrupsjon og privatisering, støtte retten til fagorganisering verden over og sterk internasjonal innsats for å motarbeide global oppvarming og begrense skadevirkningene av klimaendringer. Sistnevnte er et nytt arbeidsområde for organisasjonen, som framhever at bindende internasjonale avtaler under FNs paraply er nødvendig for å hanskes med klimaendringene. Samtidig krever Iska miljøkrav inn i alle offentlige anbud, vann og energi til alle, og at fagbevegelsens medvirkning er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Fagbladet 10/2007 > 15 fbaargang2007 fbseksjonKON