SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Samordning Haugesund sykehus og Karmøy kommune har fått statlig støtte til et prosjekt som skal sørge for at ulike datasystemer kan snakke sammen. 28 > Kvelds- og helgeåpent Bærum tar til orde for en kvelds- og helgeåpen veiledningstjeneste for nettbrukere. Telefon- og chattjenesten kan hjelpe brukerne med å finne fram. 30 > Flexicurity EU-kommisjonen foreslår felles prinsipper for flexicurity i arbeidslivet – fleksibilitet og sikkerhet. Skepsisen er stor fra tillitsvalgte. 36 > LEDEROPPLÆRING: KS vil øke rekrutteringen av innvandrere til kommunale sjefsstillinger ved hjelp av et kandidatnettverk. Ønsker flere innvandrere på toppen KS samler opptil 40 innvandrere i et program som skal sørge for at flere kommuner får rådmenn og kommunale sjefer med innvandrerbakgrunn. Varsler økt korrupsjon Flere ledere tror korrupsjonsnivået vil øke de neste tre årene, framfor å reduseres, viser en undersøkelse fra KS. Samtidig er det kun 0,3 prosent av ledere i norske kommuner som sier de selv er bestukket. Andelen som er forsøkt påvirket på andre måter – i form av turer, bespisning og gaver – utgjør åtte prosent. Fristende 1760 ledere i offentlig sektor har deltatt i undersøkelsen utført av TNS Gallup, på oppdrag fra KS. Utgangspunktet for rapporten «Etikk og leverandører – hvordan reagerer kommunene?» var å se hvordan kommunene svarer på ulike former for påvirkning fra leverandører. Undersøkelsen viser at det særlig er i it-bransjen og bygge- og anleggsbransjen at fristelsen for å begå misligheter er til stede. Mange skyr tiltak – Vi må være aktive og tydelige på hvor, når og hva som er akseptabelt å motta, sier administrerende direktør i KS, Olav Ulleren. Rundt halvparten av de spurte mener kommunen arbeider effektivt i kampen mot korrupsjon. Men bare en tredel har iverksatt spesielle tiltak det siste året. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 10/2007 > 27 Rekrutteringen av dem som deltar i prosjektet har skjedd ved at rådmenn og personalsjefer har foreslått kandidater med innvandrerbakgrunn som de mener bør stimuleres ekstra til å søke avansement og sjefsstillinger i kommunene. De utvalgte vil inngå i et såkalt kandidatnettverk som skal samles flere ganger i regi av KS det kommende året. 21 kommuner er representert, de fleste i østlandsområdet eller fra storbyer ellers i landet. Store forhåpninger KS har stor tro på programmet, som i grove trekk er sydd over samme lest som kandidatnettverket KS etablerte for få år siden for å få flere kvinner til å søke ledige rådmannsstillinger. – 11 av de 50 kvinnene som deltok i dette programmet ble rådmenn, forteller rådgiver og prosjektleder Marit Tovsen i KS til NTB. Stikker ikke nesa fram Både kvinner og menn deltar i innvandrernettverket som nå bygges opp. Parallelt er det satt i gang et prosjekt for å utvikle kunnskap om hvordan rekrutteringen av innvandrere til kommunale sjefsstillinger kan styrkes. – Vi har allerede forskning som tyder på at de sosiale omkostningene ved «å stikke nesa fram» og vise interesse for avansement, kan oppleves som for stor for mange med innvandrerbakgrunn. En vesentlig del av vår jobb blir derfor å stimulere og støtte deltakerne, sier Marit Tovsen. Tekst: VEGARD VELLE Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2007 fbseksjonKON