Alltid tilgjengelig 30 > Fagbladet 10/2007 Hvor langt er arbeidet kommet med en døgnåpen kommunal forvaltning? I Bærum ønsker IKT-avdelingen å samarbeide med andre kommuner om en kveldsåpen servicetelefon. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT felles veiledningstjeneste for 30–50 kommuner, mener Helland. Tjenesten vil kreve en del årsverk, men kan lønne seg dersom tilstrekkelig antall kommuner samarbeider. Da vil folk kunne ringe eller chatte og få svar på hvordan de skal å logge på, få passord og brukernavn, få beskjed om hvordan MinSide fungerer, kunne rette opp feilutfylt informasjon, bli assistert ved utfylling av skjemaer og få vite om de kan avslutte utfyllingen og komme tilbake til skjemaet siden. Flere liker ideen Så håndfast kan hjelpen bli at veiledningstjenesten går direkte inn på brukerens skjema og hjelper personen der og da. Det sistnevnte forutsetter at brukeren gir en tillatelse. – Flere kommuner jeg har snakket med syns kveldsåpent er en god ide. De aller færreste mener at en døgnåpen forvaltning betyr at kommunen skal være bemannet døgnet rundt, men hva betyr en 24-timers forvaltning? – I dag betyr døgnåpent at nettsidene og elektroniske skjemaer er tilgjengelige. Dess mer regelstyrt forvaltningen er, dess større er sjansen for at du kan få et elektronisk svar der og da, sier Knut E. Helland, prosjektleder for eBærum 2009. Kvelds- og helgeåpent Nå tar Bærum til orde for en kvelds- og helgeåpen veiledningstjeneste for nettbrukere. Telefon- og chattjenesten kan gi hjelp til å finne informasjon om kommunens tjenester eller å fylle ut skjemaer på nettet. – Jeg tror innbyggerne kan ha behov for å ringe noen og få hjelp med de kommunale nettjenestene. Siden elektroniske skjemaer og kommunale tjenester er svært like på forskjellige steder, må det være mulig å lage en fbaargang2007 fbseksjonKON