Larvik, det å møte brukerne med respekt. Tenk etter hvordan du selv ønsker å bli ivaretatt. Når brukeren kommer inn på servicekontoret, skal han eller hun bli møtt med et åpent blikk og en hyggelig tone. Deretter blir vedkommende henvist til et bord med kaffe, noen aviser og en radio. Når det blir brukerens tur, kommer generalisten og setter seg ved bordet. > Best på kvalitetssikring Larvik er den første og eneste kommunen i Norge som har mottatt sertifikat for å øke tilliten til behandling av fortrolig informasjon. Larvik kommune er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet ISO 27001, altså informasjonssikkerhet. Et ISO-sertifikat viser at styringssystemet er målt mot en standard for beste praksis i bransjen og funnet å være i samsvar med denne. Hittil er det utstedt kun åtte av disse sertifikatene i Norge, hvorav Larvik er eneste kommune. – ISO-sertifiseringen gjør oss mer målrettet og bidrar til å høyne kvaliteten. Den sørger for at flere tusen ansatte i kommunen drar i samme retning, forteller Svein Erik Mittet, kvalitetsleder i Larvik kommune. Sensitiv informasjon – Larvik håndterer en mengde sensitiv informasjon i papirarkiv, datasystemer og i hodet på alle ansatte. Larvik har nå fått et system som reduserer faren for at disse opplysningene kommer på avveie, mener regionalsjef Gunnar Sem, avdelingsleder for systemsertifisering i Det Norske Veritas. Verdier som trenger beskyttelse kan omfatte digital informasjon, papirdokumentasjon, datamaskiner og enkeltmedarbeideres kunn- skaper. For å hindre at uautoriserte personer får adgang til sensitiv infor- masjon, låser de ansatte skjermene når de går fra plassen. Sensitive papirer skal ikke legges igjen på pulten. Først i Norden Larvik var for øvrig i 2001 den første kommunen i Norden som ble sertifisert for både kvalitet og miljø, henholds- vis ISO 9001 og ISO 14001. Foreløpig har få andre kommuner fulgt eksempelet. Bare Steinkjer og Bærum er sertifisert på begge disse områdene. Ellers er Sørum, Ås og et par etater i Oslo kvalitetssertifiserte gjennom ISO, mens NordTrøndelag fylkeskommune, flere etater i Oslo og i Trondheim er miljøsertifiserte. – Revisjonsjobben som gjøres av Det Norske Veritas gir viktige og gode innspill til kontinuerlig forbedring av kommunens tjenester, sier Svein Erik Mittet. fbaargang2007 fbseksjonKON