SEKSJONSLEDER Søker du utdanning Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon tilbyr kurset «Formalkompetanse, realkompetanse og realkompetansevurdering». Spesielt relevant er det for dem som vurderer en høgskoleutdanning eller for personer uten nødvendig studiekompetanse som ønsker kompetansehevende opplæring som gir studiepoeng. I tillegg til disposisjonen er det også laget et sett med overhead til hjelp under presentasjonen. Kurset er lagt ut på SKA sin nettside under knappen «Kaffekurs».    VeV Arkivarer og digitalisering Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon avholder et seminar for arkivansatte i november. Bakgrunnen er de nye utfordringene arkivarer blir stilt overfor i forbindelse med digitaliseringen. Kurset tar opp utfordringer ved planlegging, kostnadsbruk og ressursbruk ved digitaliseringen av kommunale arkiv. Det legges videre opp til diskusjon og erfaringsutveksling. Seksjonen vil jobbe videre med utviklingen av de ulike yrkesfaglige tilbudene til denne yrkesgruppen.    VeV Fagforbundet teknologisk pådriver Tallenes tale Hvordan står det til i kommunen din? Lurer du på hvor mye kommunen din bruker på eldreomsorg og barnehager? Vil du vite hvor lang saksbehandlingstiden for byggesaker er i forhold til landsgjennomsnittet og andre kommuner? Eller kanskje du vil vite hvor stor lånegjeld kommunen din har? På nettsidene til Kostra – Kommune-Stat-Rapportering – finner du ferske tall www.ssb.no/kostra/    VeV Fagforbundet arrangerer en ny eForvaltningskonferanse i 2008. Det skjer i samarbeid med Universitetet i Oslo, Norsk Tjenestemannslag og EL & IT Forbundet. – Det mangler et tilbud på dette området som har arbeidstakerens ståsted og som ser digitaliseringen i et samfunnsmessig perspektiv, mener Fredrik Hellstrøm, leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Dermed fortsetter Fagforbundet å være en pådriver for den digitale bølgen som skyller over det offentlige Norge. – Fagforbundet ønsker å vise at vi er med i utviklingen av noe som kommer til å endre hele måten vi bruker den kommunale og statlige forvaltningen på. De som jobber med dette kommer til å bli viktige i vår framtidige forvaltning, mener Hellstrøm.    VeV Utdanning følger nye Nav-kontorer Fagforbundets faggruppe 3 Nav jobber for at ansatte ved nye Navkontorer skal få den nødvendige kompetansen. Sannsynligvis opprettes et samarbeid med Høgskolen i Oslo. Muligens er et tilbud klart våren 2008. I 2007 har det blitt opprettet 110 Nav-kontorer, og det skal opprettes mange nye Nav-kontorer i tida framover. Seksjonsansvarlige har i samarbeid med tillitsvalgte ansvar for å følge opp og påse at opplæringen i det enkelte Nav-kontor blir gjennomført slik de sentrale myndigheter har bestemt. Faggruppe 3 NAV har også vurdert kompetansekartleggingen for medlemmer ved Nav-kontorene.    VeV Grønne oaser på jobben Kommune- og fylkestingvalget er historie. Ville en politiker greid å overbevise meg om parti- og personvalget med følgende slagord: «Det er viktig med elementer av natur i innendørs miljøer, for helse og trivsel»? Neppe. Det blir litt for akademisk. Men om vedkommende hadde gitt dette valgløftet: «Dersom jeg blir valgt inn, skal jeg sørge for at alle som jobber i kommunen har grønne planter på kontoret. Og jeg skal personlig komme rundt og vanne dem en gang i uka.» Ja, da GERD EVA VOLDEN «Be om at arbeidsmiljøutvalgene vedtar at kontorene skal være grønne oaser.» ville jeg muligens vurdert å stemme på denne personen – om partiet han eller hun repre- senterer ellers har en politikk som vi kommuneansatte kan støtte. For nå er det bevist. Forsker Tina Bringslimark fra Bodø har tatt doktorgrad på emnet, og forskningen hennes viser positive effekter av planter i innemiljøet i form av redusert sykefravær og økt produktivitet. Selvfølgeligheter, vil noen kanskje si, men jeg synes det er flott at arbeidsmiljøet til kontoransatte gjøres til gjenstand for slik forskning. Bruk av planter for helse og trivsel er blitt et viktig fagområde både her i landet og internasjonalt. Og resultatene kan brukes. Arbeidsgiverne kan hente ut redusert sykefravær og økt trivsel hos ansatte på en billig måte. Men som vanlig må nok de tillitsvalgte hjelpe dem på veg. Så min oppfordring er at våre medlemmer rundt om på kontorer i kommuner, fylker og på sykehus tar opp saken. Vis til ny forskning, og be om at arbeidsmiljøutvalgene vedtar at kontorene skal være grønne oaser. Den siste delen av det tenkte valgløftet, vil jeg ta med en klype salt. Men for all del, det viktigste er de grønne plantene. Vanninga skal vi alltids greie sjøl. 38 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON