DEBATT EØS økt med 500 millioner kroner. Blir resultatet at jeg som turist i Bulgaria vil se enda større svarte biler med enda mørkere ruter. Hvis så skjer, vil jeg ikke finne meg i at mine skattepenger blir misbrukt. Kanskje forslaget fra Senterpartiet og Haga om å reforhandle EØS-avtalen ikke er så dumt allikevel. PS. Det blir nok første og siste gangen jeg drar på ferie til Sunny Beach. Den holdningen har også forsterket seg etter alle hendelsene der i juli måned. Arnt Olsen, leder av avd. 096, Fagforbundet Oslo > INTERNASJONALT Sett fri fagfore- ningslederne Stortingets utenrikskomité tjente sikkert norske oljeinteresser i Iran på en fortreffelig måte under sitt offisielle besøk i vår. Fikk de forresten undersøkt om arbeiderne på Statoils oljeanlegg har organisasjonsrett, tariff og forsvarlig arbeidsmiljø eller midlertidige slavekontrakter som iranske arbeidere flest i utenlandske storkonsern? Enkelte av bilfabrikkene i Iran som er et resultat av samarbeid med internasjonal storkapital, drives for eksempel som rene konsentrasjonsleirer med militær bevoktning. Historiene om fagforeningsaktivister som forfølges, settes i fengsel eller som andre opposisjonelle bare forsvinner, er mange i Iran fra de siste årene. De anklages og dømmes av revolusjonsdomstolene for «kommunisme», «anti-islamsk virksomhet», «propaganda mot staten» og for å ha satt «den nasjonale sikkerheten» i fare. 10. juli melder Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) at bussjåførenes hardt prøvede fagforeningsleder i Teheran, Mansour Osanloo, er blitt kidnappet av uidentifiserte menn som kalte ham en «bølle». Samtidig fordømmer ITF denne feige handlinga og krever en umiddelbar løslatelse av Osanloo. Sherket-e Vahed, fagforeninga for bussjåførene i Teheran, ble stiftet i 1968. Etter den islamske revolusjonen ble den knust tidlig på 1980-tallet sammen med resten av den frie og radikale fagbevegelsen i landet. Arbeidernes generalstreik hadde vært fin å ha for å svekke sjahregimet, men var ikke tiltenkt noen plass i mullamillionærenes diktatur. I 2003 vokste beve- gelsen på nytt opp av asfalten i hovedstaden mot alle odds, og har siden ført en seig kamp for sine medlemmer og havnet i konfrontasjon med myndighetene. Mange ledere har sittet fengslet, og familiene er blitt rammet av Pasdarans ødeleggelser. Aller lengst har Osanloo sittet bak lås og slå, men han har også rukket å besøke fagforeningsvenner i utlandet som gir ham og hans folk sterk moralsk støtte. 15. februar 2006 var det en verdensomspennende aksjons- og solidaritetsdag i protest mot de iranske myndighetenes undertrykkelse av den sterkt voksende uavhengige fagbevegelsen i landet. På ITFs sider kan vi også lese om kampanjen for den kurdisk-iranske fagforeningslederen og bakeren Mahmoud Salehi i Saqez som sitter fengslet, og er livstruende nyresyk uten å få nødvendig legehjelp. På internettadressen til ITF finner du linker til mer informasjon: itfglobal.org/urbantransport/tehranbuses.cfm og itfglobal.org/news-online/index.cfm. På det samme nettstedet kan du også gi din støtte til de modige iranske demokrati- og fagforeningsforkjemperne ved å skrive under på et støtte-opprop. Adressen er: itfglobal.org/solidarity/iranpetition.cfm Johnny Kristiansen og Soheila Potrabedin, Harstad Prosessorientert gruppeledelse 2-år på deltid ved Norsk PsykodramaInstitutt i Oslo. Oppstart 13. november 2007. Relasjonsbygging, utvikle gode lagledere, teambygging, personlig utvikling og konfliktløsning. Utdanningen er resultatrettet, erfaringsbasert og opplevelsesorientert. Info: Tlf. 22 44 01 75 / mail: npi@psykodrama.no eller vår hjemmeside www.psykodrama.no Søknadsfrist: 30. oktober eller fortløpende. Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandel www.lofavor.no    815 32 600 Fagbladet 10/2007 > 51 fbaargang2007 fbseksjonKON