TEMA    BOLIGPOLITIKK Da politikken Da politikken ble til marked ble til marked Mens foreldregenerasjonen stakk penger under borettslagsbordene for å få tilslag på leiligheter, står dagens unge i banklokalet – med lua i hånda. Tekst: SANDRA LILLEBØ    Foto: GREG RØDLAND BUICK Det er tidlig høst og tidlig morgen på Lillestrøm da en stilig kledd Elena Cenepo trer inn i banken. Hun har vært på jakt etter egen bolig i over et år, og for et par dager siden var hun på sin n'te visning – en 54 kvadratmeter ettroms i Blystadlia. Prisantydningen var på 950.000, men kort tid etter at budrunden har begynt, er prisen oppe i 1,1 millioner kroner. – Jeg har ikke lagt inn bud ennå, sier Cenepo. – Jeg vet jo ikke om jeg får lån. Det er over et år siden hun begynte å tenke alvorlig på å kjøpe sitt eget sted å bo. Drømmen var en helt ny og topp moderne leilighet, men i likhet med mange andre førstegangskjøpere måtte hun raskt slå seg til ro med at det ble for dyrt. Døren høy, porten vid? Forskningssjef Berit Nordahl ved Norsk institutt for by- og region- PÅ JAKT: Elena Cenepo har lett etter leilighet i over ett år. forskning (NIBR) peker på at inngangen til boligmarkedet har blitt tyngre de siste årene. – Når vi sammenlikner forholdet mellom inntekt og gjennomsnittlig pris for en bolig, kreves det flere årslønner for å kjøpe seg en bolig i dag enn det gjorde for eksempel i 1980. Men hvor mange flere årslønner som kreves varierer: Dersom en er på boligjakt i Oslo eller en av de andre større byene, er forholdet nesten fordoblet. Dersom en derimot bosetter seg utenfor de store byene, er ikke økningen på langt nær så kraftig, sier Nordahl. – Den umiddelbare forklaringen er at boligprisene har steget betydelig mer i byene enn i landet for øvrig, mens inntektsveksten i mindre grad er avhengig av hvor en bor. Vi kan ikke forklare de økende etableringsproblemene med omleggingen av boligpolitikken alene. For å forstå utviklingen må vi ta hensyn til sentraliseringen og tilflytting til byene. Det er altså i pressområdene at situasjonen er vanskeligst – spesielt > 8 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM