Illustrasjonsfoto: Paal Audestad/Samfoto Illustrasjonsfoto: Scanpix Vekst i privat forbruk: 2007: 6 % 2008: 3,5 % Vekst i offentlig forbruk: 2007: 3,1 % 2008: 2,3 % KONTRAST: Det hjelper lite at regjeringen har spyttet inn over tjue milliarder friske kroner i kommunekassene de siste årene. Veksten i privat forbruk er likevel langt større. tene. Siden 2005 har bevilgningene til kommunene økt med til sammen 20,8 milliarder kroner. LO-leder Roar Flåthen stemmer i: – Regjeringen viderefører en politikk med fast styring av økonomien kombinert med en innsats for arbeidsmarked og velferd. Det tjener LOs medlemmer på en god måte, uttaler han. – Senk forventningene Også arbeidsgiversiden i kommunene uttrykker glede over regjeringens satsing på kommunene gjennom øremerkede budsjettposter, og bevilgningene til barnehagene og et nytt tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger ønskes velkommen. Men KS-leder Halvdan Skard er skuffet over den beskjedne veksten i kommunenes frie inntekter. – Veksten i frie inntekter er på under én prosent. Ambisjonsnivået må legges opp deretter. Det er nå et politisk ansvar å unngå høyere forventninger enn det er penger til, sier Skard i en pressemelding. Får penger, må kutte Regjeringen tilfører sykehusene økte midler, men krever til gjengjeld effektivisering. Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi med knappe 3,5 milliarder kroner neste år. Dermed vil pasientbehandlingen øke med 1,5 prosent i 2008, ifølge regjeringen. Samtidig får sykehusene beskjed om å kutte i kostnadene. Sykehusene ligger an til et samlet underskudd på én milliard kroner i år, samtidig som regjeringen krever at de skal drive i balanse. Krever større grep – De regionale helseforetakene må omstille og effektivisere driften slik at de oppnår økonomisk balanse. Dersom de økte bevilgningene skal få tilsiktet effekt på pasienttilbudet, må det fortsatt være betydelig trykk på omstillingsprosesser i helseforetakene, sier helseminister Sylvia Brustad. Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen er positiv til at bevilgningene i helsesektoren øker, men tar forbehold. Penger er ikke alt, påpeker hun. – Å pøse penger inn i sykehusene uten å endre systemet, vil ikke hjelpe. I vår lesing av budsjettet så langt har vi ikke sett at det foretas noen større grep. Vi vet at sykehusene må gjennom betydelige omstillingsprosesser. Fagforbundet forventer at dette ikke fører til økt outsourcing. Vi forventer at omstillingene skjer i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, sier Fagforbundets nestleder. Psykisk helse Regjeringen vil bruke 940 millioner kroner ekstra sammenliknet med 2007 til å gjennomføre opptrappingsplanen for psykisk helse, som er inne i sitt siste år i 2008. Av dette går 392 millioner til behandling i spesialisthelsetjenesten. Tekst: FRODE RØNNING Fagbladet 10/2007 > 17 fbaargang2007 fbseksjonSAM